När är en skilsmässa befogad?

2020-10-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
När är en skilsmässa befogad och vilka ekonomiska och juridiska konsekvenser kan skilsmässan få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om någon av makarna i ett gift par vill skiljas kan hen ansöka om äktenskapsskillnad vid tingsrätten. Om makarna är överens om att skiljas kan de lämna in en gemensam ansökan, annars kan den maken som vill skiljas lämna in en enskild ansökan. Man behöver inte ange några skäl till varför man vill skiljas, utan vardera av makarna har rätt till skilsmässa om de inte längre vill vara gifta. Du kan läsa mer om domstolens hantering av äktenskapsskillnader här.

När kan man skiljas?

Om makarna är överens om att skiljas om lämnar in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten har de rätt till skilsmässa. Den ska dock föregås av en betänketid på sex månader om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med ett eget barn under 16 år (5 kap. 1 § ÄktB).

Om bara en av makarna vill skiljas kan hen ensam lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad. Om bara en av makarna vill skiljas måste äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på sex månader (5 kap. 2 § ÄktB).

Vilka ekonomiska och juridiska konsekvenser kan en skilsmässa få?

När ett äktenskap upplöses ska man som huvudregel genomföra en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I en bodelning läggs makarnas giftorättsgods samman och delas lika mellan makarna efter skuldavdrag (10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB). Maken som har mest giftorättsgods kan då bli tvungen att ge den andra maken delar av det så att makarna erhåller lika mycket egendom.

Utgångspunkten är att all egendom utgör giftorättsgods. Makarna själva kan genom äktenskapsförord avtala om att viss egendom inte ska utgöra giftorättsgods utan istället utgöra enskild egendom. Skillnaden på egendomstyperna är att enskild egendom inte ingår i bodelningen medan giftorättsgods gör det.

Juridiska konsekvenser av skilsmässan blir att man inte längre är i ett äktenskap och har exempelvis då inte längre arvsrätt efter varandra. Arvsrätten förloras redan när ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till rätten (Jfr 3 kap. 10 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1045)
2021-05-08 Betalningsansvar efter äktenskapsskillnad
2021-05-02 När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?
2021-04-30 Ena maken gör sig av med tillgångar innan äktenskapsskillnad väcktes
2021-04-29 Blir byggnad på enskild egendom giftorättsgods?

Alla besvarade frågor (92143)