När är det olagligt att utgöra sig för att vara någon annan?

FRÅGA
Hej!Ett företag har använt så kallad 'spoofing' för att skicka SMS till mina föräldrar så att det ser ut att komma från mitt telefonnummer i deras mobiltelefoner.Är detta någon form av urkundsförfalskning eller annat lurendrejeri och bör jag upprätta en polisanmälan?Det är i stort sett omöjligt för gemene man att upptäcka eller avslöja spoofing och det känns som ett fruktansvärt intrång att utge sig för att vara en anhörig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag förstår din fråga så har ett företag skickat SMS till dina föräldrar och gett sken av att det egentligen är du som skickat dessa meddelanden. Du vill veta ifall detta är olagligt.

Den allmänna straffrätten i Sverige hittar man i brottsbalken (här, nedan förkortat BrB). Det rör sig inte om urkundsförfalskning eftersom ett SMS inte är en urkund. Däremot kan ett sådant förfarande som du beskriver här utgöra olovlig identitetsanvändning (4 kap. 6 b § BrB). Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara honom eller henne och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år.

Knäckfrågan här är alltså ifall det här meddelandet har lett till en skada eller olägenhet för dig. Har ingen skada eller olägenhet uppkommit så har inget brott begåtts. Skada avser här ekonomisk skada. Olägenhet kan dock förekomma utan att vara ekonomisk. Ur Hovrättens dom i mål nr. B 2680-16 kan utläsas att olägenhet normalt föreligger när identitetsuppgifter använts för att begå ett förmögenhetsbrott. Så är även fallet ifall offret förorsakas praktiska besvär såsom att kontakta och spärra sin identitet hos olika kreditupplysningsföretag för att freda sig mot fortsatt brottsligt användande av ens identitet. Försök till olovlig identitetsanvändning är inte olagligt och därför kan inte åtal väckas ifall någon med detta SMS försökt åsamka skada eller olägenhet men inte lyckats.

Det ovan anförda relaterar till den som fått sin identitet kapad. Om gärningsmannen lyckats få till en förmögenhetsöverföring av dina föräldrar genom att utge sig för att vara du så kan även bedrägeri enligt 9 kap. 1 § BrB aktualiseras. Då är det istället dina föräldrar som är brottsoffer. För detta krävs att gärningsmannen genom vilseledande förmått dina föräldrar till en förmögenhetsöverföring som inneburit en vinning för hen och motsvarande skada för dina föräldrar. Om ingen förmögenhetsöverföring skett (alltså dina föräldrar har inte fört över pengar eller andra tillgångar till gärningsmannen) så aktualiseras inte bedrägeri. Om gärningsmannen försökt få till en sådan överföring men misslyckats kan dock försök till bedrägeri aktualiseras (9 kap. 1 § + 9 kap 11 § + 23 kap. 1 § BrB). Om företaget har uppmanat dina föräldrar att överföra pengar till ett konto så kan detta alltså utgöra ett försök till bedrägeri. Det krävs vidare att det rör sig om ett tjänligt försök, alltså att fara för brottets fullbordan fanns, eller att faran varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett brott har begåtts här ifall antingen en skada eller olägenhet åsamkats dig eller ifall företaget försökt eller lyckats vilseleda dina föräldrar till en förmögenhetsöverföring. I det första fallet är du brottsoffer och i det andra är dina föräldrar det. Har ingen skada eller olägenhet alls uppkommit så rör det sig inte om ett brott

Hoppas detta besvarade din fråga,

MVH

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1130)
2021-03-02 Är det otillåtet att fotografera en person utan samtycke?
2021-03-01 Vad innebär olovlig avlyssning?
2021-02-28 Är det ett ofredande att vid upprepande tillfällen fotografera någon?
2021-02-27 är störande grannar ofredande

Alla besvarade frågor (89861)