När är det bäst att ha räkenskapsår samt ordinarie föreningsstämma?

När är det bäst att ha räkenskapsår visavi stämma? Gäller föreningar i allmänhet, inte ekonomiska föreningar. Om räkenskapsåret är brutet vid halvårsskiftet juni/juli är det väl lämpligt att stämman hålls strax efter, alltså i juli/augusti? Och när kalenderåret är räkenskapsår, hur långt efter kan stämman hållas? Budgeten som skall läggas på stämman bör väl grunda sig på RR och BR från senaste räkenskapsåret. Och sedan kunna jämföras med årsbokslutet. Eller finns det några regler som gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

För bostadsrättsföreningar gäller i första hand bostadsrättslagen (här förkortat BRL), men vissa frågor regleras i lagen om ekonomiska föreningar (EFL) (1 kap. 1 § BRL). Frågor som berör föreningsstämman i bostadsrättsföreningar är av sådant slag (9 kap. 14 § BRL).

Ordinarie föreningsstämma ska, enligt lag, hållas inom sex månader från utgången av föreningens räkenskapsår (6 kap. 9 § EFL). Det gör ingen skillnad att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret; föreningsstämman ska, oavsett, hållas inom sex månader från utgången av föreningens räkenskapsår.

Någon minimigräns finns dock inte uttryckligen beskriven i lagen. Det innebär att den ordinarie föreningsstämman får – i teorin – hållas dagen efter räkenskapsårets utgång. Av praktiska skäl vore det dock olämpligt att hålla föreningsstämman så tätt inpå. Detta för att ge revisorn och styrelsen en rimlig tid att sammanställa årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.
Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000