När är det bäst att ha räkenskapsår samt ordinarie föreningsstämma?

När är det bäst att ha räkenskapsår visavi stämma? Gäller föreningar i allmänhet, inte ekonomiska föreningar. Om räkenskapsåret är brutet vid halvårsskiftet juni/juli är det väl lämpligt att stämman hålls strax efter, alltså i juli/augusti? Och när kalenderåret är räkenskapsår, hur långt efter kan stämman hållas? Budgeten som skall läggas på stämman bör väl grunda sig på RR och BR från senaste räkenskapsåret. Och sedan kunna jämföras med årsbokslutet. Eller finns det några regler som gäller?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

För bostadsrättsföreningar gäller i första hand bostadsrättslagen (här förkortat BRL), men vissa frågor regleras i lagen om ekonomiska föreningar (EFL) (1 kap. 1 § BRL). Frågor som berör föreningsstämman i bostadsrättsföreningar är av sådant slag (9 kap. 14 § BRL).

Ordinarie föreningsstämma ska, enligt lag, hållas inom sex månader från utgången av föreningens räkenskapsår (6 kap. 9 § EFL). Det gör ingen skillnad att räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret; föreningsstämman ska, oavsett, hållas inom sex månader från utgången av föreningens räkenskapsår.

Någon minimigräns finns dock inte uttryckligen beskriven i lagen. Det innebär att den ordinarie föreningsstämman får – i teorin – hållas dagen efter räkenskapsårets utgång. Av praktiska skäl vore det dock olämpligt att hålla föreningsstämman så tätt inpå. Detta för att ge revisorn och styrelsen en rimlig tid att sammanställa årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.
Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”