När är äktenskap upplöst vid betänketid vid skilsmässa?

2021-05-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej.Hur fungerar det med upplösning av äktenskap? Min man fyllde i prövotid 6 månader. Är vi lagligt gifta till den sista dagen. Eller är vi skilda enligt bodelningslag från dagen. Om jag köper möbler tex fast vi inte bor ihop och skrev på skilsmässan för flera månadersen. Äger han det då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar från vilken dag skilsmässan vinner laga kraft samt vad som händer med egendom du köper nu, under betänketiden. Jag tolkar också frågan som att din man är den som begärt betänketiden.

Din fråga regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB).

När är äktenskapet upplöst vid begäran av betänketid?

Då jag tolkar din fråga som att din make begärt betänketid är det, 5 kap 2 § ÄktB som blir utgångspunkten. Här framkommer att om enbart en av makarna vill upplösa äktenskapet har make rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid.

Betänketiden inleds när ni gemensamt ansökte om skilsmässa alternativt när den ene makens yrkande om äktenskapsskillnad når den andre enligt 5 kap 3§ ÄktB. Äktenskapet är upplöst när dom på äktenskapsskillnad vinner laga kraft enligt 5 kap 6§ ÄktB. För att en dom om äktenskapsskillnad ska vinna laga kraft krävs att någon av er lämnar ett särskilt yrkande till domstolen efter de 6 månaderna löpt men inom 12 månader (5 kap 3§ ÄktB).

Ni ses alltså som gifta tills dagen domen vinner laga kraft, och någon av er måste begära det av domstolen efter 6 månader.

Vad händer med egendom du köper nu, efter betänketiden börjat löpa men innan domen vunnit laga kraft?

Bodelning sker när äktenskapsskillnad vunnit laga kraft, 9 kap 1 § 1 st , 1 kap 5 §, 5 kap 6 § ÄktB. Bodelningen görs dock med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag talan om äktenskapsskillnad väcktes, 9 kap 2 § 1 st ÄktB, den sk. kritiska tidpunkten.

Detta innebär att om du köper ex. möbler, kommer du äga möbeln i sig men det kapital du använt för att köpa möbeln kan komma att ingå i bodelningen om det var giftorättsgods.

Man har som make en redovisningsplikt, 9 kap 3§ ÄktB, vilket innebär att du som make är skyldig att redovisa förvaltningen av sin egendom. Man kan alltså inte minska sitt giftorättsgods under betänketiden innan en bodelning har förrättats. Om det sker kommer den andra maken få kompenseras för detta vid bodelningen.

Sammanfattning

Äktenskapet är upplöst när dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. För att detta ska ske måste en av makarna lämna in ett särskilt yrkande till domstolen om fullföljande av äktenskapsskillnaden. Under betänketiden ses ni alltså som gifta.

Om man köper saker under betänketiden beror det på vilka pengar man köpt ex möblerna med för utfallet. Om det var enskild egendom äger du möblerna och behöver inte tänka på att betala tillbaka något. Om det var med pengar som skulle ingått i bodelningen då det var giftorättsgods, äger du fortfarande möblerna men kan behöva kompensera med andra medel vid bodelningen. Detta eftersom utgångspunkten vid bodelning är egendomsförhållandena då talan om äktenskapsskillnad väcktes.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1095)
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning
2021-10-07 Beräkning av bostadens värde vid bodelning
2021-10-04 Hälftendelas min hustrus pengar vid en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (96356)