När anses make ha flyttat?

2017-03-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!jag går igenom en skilsmässa där det i bodelningen framgår att han ska betala hälften av räntekostnader, drift samt sedvanligt underhåll fram tills dess att han avflyttat. Han sover för närvarande hos sina föräldrar men har kvar nyckel och kommer förbi när han behagar samt har alla sina saker kvar i fastigheten. Han är fortfarande skriven på adressen och äger 50% av fastigheten. Jag anser att han inte har avflyttat, har jag rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det framgår inte om ni fortfarande är gifta eller om äktenskapet har hunnit upplösas. Därför besvarar jag frågan utifrån båda scenarion.

Äktenskapet inte upplöst:

Ett äktenskap anses upplöst först då dom på äktenskapsskillnad (skilsmässa) vunnit laga kraft enligt 5 kap 6 § äktenskapsbalken (ÄB), se här här. Innan detta har skett är ni formellt sett fortfarande gifta även om ni bor på olika ställen. Att ni fortfarande formellt sett anses vara gifta innebär att ni fortfarande har en underhållsskyldighet gentemot varandra. Makars underhållsskyldighet regleras i 6 kap 1 § ÄB (här). Även makar som inte bor tillsammans har en underhållsskyldighet mot varandra enligt 6 kap 6 § ÄB( här). Är det så att ert äktenskap inte upplösts ännu har ni alltså fortfarande en underhållsskyldighet mot varandra och ni ska därför gemensamt så för husets kostnader.

Äktenskapet upplöst:

Är det så att själva äktenskapet har upplösts, har ni inte längre någon underhållsskyldighet gentemot varandra. Ni har däremot i bodelningen reglerat att fram tills dess han flyttat ska han fortsätta att betala hälften av vissa kostnader. Er överenskommelse får ses som ett avtal.

Den fråga som uppstår är när man ska anse att han är avflyttad och alltså ska sluta betala vissa kostnader. Det bästa vore självklart om ni hade definierat uttrycket ”avflyttat” tidigare för att undvika en situation som denna. Vad som menas med avflyttat kan tolkas på olika sätt, därför ska jag beskriva hur jag skulle gjort. Det finns inget direkt svar på hur ett avtal ska tolkas, genom att använda olika metoder kan man få olika svar. I den aktuella situationen skulle jag rekommendera en språkinriktad tolkning som innebär att man tolkar avtalet efter dess ordalydelse och språkliga tolkning. Eftersom han fortfarande äger hälften av fastigheten, har kvar alla sina saker samt är skriven på adressen skulle jag anse att han inte avflyttat. Dessutom har han fortfarande en nyckel och kan komma förbi när det behagar.

Vill du läsa mer om olika tolkningsformer hittar du det här.

Sammanfattningsvis:

Oavsett om ert äktenskap formellt sätt är upplöst eller inte har ni ett avtal som reglerar hur ni ska fördela kostnaderna för huset. Utifrån en språklig tolkning anser jag inte att han har avflyttat. Det är dock inte helt klart hur en domstol skulle ha dömt eftersom rättsläget kring avtalstolkning är ganska oklart.

Är det dock så att äktenskapet inte hunnit upplösas enligt 5 kap 6 § ÄB har ni fortfarande en underhållsskyldighet gentemot varandra och då kan han på den grunden behöva stå för kostnader rörande hemmet.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp.

Vänligen,

Lisa Naudot
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?