När aktualiseras laglotten för särkullbarn

Gift par med vardera 2 barn sen tidigare giftemål.

Kan något skrivas så den som lever längst inte behöver betala laglotten för särkullbarnen vid partnerns död?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om laglottsskyddet kan du hitta i 7 kap. ärvdabalken. Som du kan se i 7 kap. 1 § ÄB, innebär laglottsskyddet att en bröstarvinge (barn till arvlåtaren) har rätt till hälften av den arvslott som efterlämnas.

För att ta detta i ett exempel så innebär detta att när du dör, så kommer dina barn få rätt till laglotten direkt. Eftersom du och din make/maka inte har gemensamma barn blir laglotten inte något som den andra ska betala, utan om du dör först så ska laglotten ges direkt till dina barn.

Laglotten är alltså inget som betalas utav den andra parten utan det kommer aktualiseras direkt när någon av er dör eftersom ni enbart har särkullbarn (ej gemensamma).

Bröstarvingar (barnen) har alltid rätt till sin laglott och om ni skriver ett testamente exempelvis som inskränker deras rätt till laglott kan de påkalla jämkning enligt 7 kap. 3 § ÄB och har då rätt till att få ut sin laglott ändå.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning