FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/08/2020

När aktualiseras dold samäganderätt?

Hej!

Fråga angående ägande av husvagn vid separation.

Min sambo och jag köpte en husvagn förra året av hans pappa. Vi har haft gemensam ekonomi i näsatn 20 år och har 2 barn tillsammans. Pengarna för köpet betalades från sambons lönekonto.

Vi har nu separerat men inte gjort bodelning ännu. Sambon hävdar nu att husvagnen är hans eftersom han betalat den.

Jag har läst på lite och hittat det som kallas dold samägande rätt. Har jag rätt till det och i så fall är det lönt att driva saken i den kommande bodelningen?

Jag har i samband med detta betalat andra utgifter som hushållet haft. Dock är jag egenföretagare och har under föregående år inte tagit ut lön alla månader och sambon hävdar att jag därmed inte har någon rätt till husvagnen!

Vilket råd kan ni ge?

Tack på förhand!

Vänligen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att ni köpt en husvagn förra året och din sambo har till stor del finansierat köpet samt köpt husvagnen av sin far.

För att besvara din fråga ska jag redogöra för när dold samäganderätt gäller och vilka omständigheter utifrån din fråga som är av relevans i detta sammanhanget.

När aktualiseras dold samäganderätt?

Dold samäganderätt bygger på att sambos köper något i syfte för gemensamt bruk men att enbart en av samborna framträder som köpare. Det krävs inte att man finansierat köpet med gemensamma medel.

För att dold samäganderätt ska föreligga krävs att 2 förutsättningar är uppfyllda:

Att du (dold samägare) underlättat köpet av husbilen ekonomiskt eller på annat vis (exemplevis hittat en säljare eller bistått på annat sätt för att underlätta) Att det funnits en avsikt att husbilen skulle innehas för gemensamt bruk,

I ditt fall förstår jag det som att din sambo varit uteslutande aktiv i köpet av husbilen, det vill säga det är han som ordnat med säljare samt finansierat köpet. Som du ser i kriterie 1 ovan så krävs det att du som dold samägare antingen underlättat köpet eller bidragit ekonomiskt till husvagnen. I kriterie 2 nämns att avsikten varit gemensamt bruk, huruvida den avsikten förelåg kan du bäst avgöra själv.

De relevanta omständigheterna runt husvagnen är alltså enbart just hur husvagnen köpts och med vilka medel. Att du saknar inkomst eller tagit på dig andra utgifter i hushållet är alltså inte relevant för huruvida du anses vara dold samägare eller inte.

Slutsats

Min bedömning är att du inte anses som dold samägare till husvagnen. Det grundar jag dels på att det av din fråga inte framgår att du "underlättat köpet" eller hjälpt till att finansiera husvagnen på något vis. Kriterierna för dold samäganderätt är relativt öppna och du kan alltså själv dra en slutsats huruvida du "underlättat" köpet exempelvis. Om du anser att du haft en avgörande del i att husvagnen kunnat förvärvats för er gemensamma räkning kan det vara så att dold samäganderätt kan föreligga. De omständigheter som är av relevans är de som direkt berör förvärvet av husvagnen.

Om du önskar få en mer grundlig bedömning av ditt fall så är du varmt välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?