Muntligt umgängesavtal

2016-06-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Jag och sonens pappa gjorde ett muntligt avtal om umgänge, jag tror att han spelat in vårat samtal. Är avtalet bindande då? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör umgänge finns regler om detta i föräldrarbalken, FB, som du hittar här.

Föräldrar kan avtala om barnets umgänge med en förälder barnet inte bor med då en eller båda föräldrarna har vårdnaden om barnet, FB 6:15a. Ett sådant avtal kan reglera eller förändra det nuvarande umgänget. För ett avtal av denna typ gäller självklart att föräldrarna ska vara överens och godkänna det, men även att det ska vara skriftligt och undertecknat av båda föräldrarna, FB 6:15a. Vidare måste ett umgängesavtal vara så pass klart och tydligt att det kan verkställas om det skulle behövas. När detta är uppfyllt ska avtalet godkännas av socialnämnden, FB 6:15a. Avtalet gäller sedan från och med godkännandet från socialnämnden. I och med att socialnämnden godkänner avtalet blir avtalet verkställbart, FB 6:15a. Ett avtal som däremot inte godkänns av socialnämnden är inte juridiskt bindande och kan inte verkställas.

Det muntliga avtalet som du och din sons pappa slöt uppfyller inte de krav som finns uppställda för avtal gällande umgänge då det varken är skriftligt eller godkänt av socialnämnden och är därför inte juridiskt bindande, FB 6:15a.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3546)
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?
2020-11-27 Familjerätt
2020-11-27 Fråga om att göra bröstarvinge arvlös
2020-11-25 Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

Alla besvarade frågor (86567)