muntlig bodelning

2019-05-25 i Bodelning
FRÅGA
hej lawline. jag och mitt ex är skilda sen snart ett år tillbaks,före skilsmässan bodde vi på en mindre hästgård som hon och hennes syster ärvt som enskild egendom av sin mamma. vi har alltid haft separat ekonomi eftersom hon har har FA-skatt för gårdens moms. när vi skilde oss och skrev skilsmässopapper var vi muntligen överens om att hon behåller sin enskilda egendom och jag pengarna jag skrapat ihop på mitt konto, nu börjar hennes kassa o tryta och då kommer hon till mej och vill dela hälften av det jag har sparat ihop. har hon rätt till det ? är en muntlig överenskommelse giltig ? häsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 9 kap. 5 § ÄktB framgår att "bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen ska upprättas en handling som skrivs under av dem båda". Det är således uppställt ett formkrav på ett skriftligt bodelningsavtal som ska skrivas under. Bestämmelsen bygger på att anspråk om bodelning i princip inte kan preskriberas och att det inte finns någon tidsfrist inom är bodelning måste åkallas eller genomföras.

I rättsfallet NJA 1993 s. 570 framförde högsta domstolen utgångspunkten är att en formenlig bodelning ska göras, även om makarna fördelat egendomen mellan sig utan att iaktta de formella kraven. En muntlig bodelning har således enbart begränsad rättslig betydelse. Vidare framgår av rättsfallet att bodelningsrätten kan preskriberas efter väldigt lång tid, t.ex. 24 år, utan att ha någon försvarbar anledning till dröjsmålet.

Utgångspunkten är att muntliga avtal är rättsligt bindande mellan parterna, förutom i de fall där det uttryckligt framgår att formkrav krävs för att avtalet ska vara bindande. Muntliga avtal är däremot svåra att bevisa vilket innebär att det är svårt att vinna en tvist baserad på ett muntligt avtal. Det är även den som hävdar ett bindande avtal föreligger som har att bevisa att så är fallet.

Sist kan bara påpekas att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (den s.k. kritiska tidpunkten), enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Den egendom du hade vid denna tidpunkt ska ingå i bodelningen och alla annan egendom som förvärvats efter ska hållas utanför.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll