Muntlig bodelning

2015-05-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min mamma och pappa skiljdes 1982 och då gjordes en muntlig bodelning mellan parterna, pappa behöll huset i Lund och mamma fick sommarstugan de byggt tillsammans då tomten var en gåva till mamma från hennes föräldrar på hennes 18-årsdag. Nu i år 2015 valde mamma att sälja sin sommarstuga, då ingen skriftlig bodelning hade gjorts rekommenderade mäklaren att pappa skulle skriva under ett papper där han godkände försäljningen. Nu när stugan är såld och pengarna insatta på mammas konto begär pappa hälften av försäljningssumman minus mäklarens arvode. Gäller inte en muntlig bodelning där parterna varit överens om uppdelningen och hur långt efter kan man komma och begära inkassera det man anser är sitt efter en skilsmässa??
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I äktenskapsbalken 9 kap 5 § anges att bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen skall upprättas en handling som skrivs under av dem båda. Vad gäller bodelningen har därmed upprättats ett formkrav.
Bestämmelserna om bodelning bygger generellt på att anspråk på giftorätt inte preskriberas och det finns inte någon frist inom vilken bodelning skall påkallas eller genomföras.
Av rättsfallet NJA 1993 s. 570 framgår också att den principiella utgångspunkten är att en formenlig bodelning skall göras, även om makarna fördelat egendomen mellan sig, utan att uppfylla de krav lagen ställer på en bodelning. En muntlig bodelning har därför begränsad rättslig betydelse.

Av rättsfallet framgår emellertid också att rätten att påkalla bodelning under vissa förutsättningar kan bortfalla när någon under lång tid har underlåtit att påkalla en sådan och därigenom får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelning som skett eller eftergivit sin rätt. Hur många år som krävs är svårt att svara på. I rättsfallet begärde ena maken bodelning efter 24 år, utan att ha någon förklaring till dröjsmålet. Detta ansåg HD vara för lång tid, varför mycket får anses tala för att det även i ditt fall har gått för lång tid mellan äktenskapsskillnad och bodelning och att din far får anses ha nöjt sig med den faktiska fördelningen.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (922)
2020-07-02 Vem får bo kvar i huset vid en skilsmässa?
2020-07-01 Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.
2020-06-30 En makes rätt till fri förfoganderätt
2020-06-30 Ska enskilda firman ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (81716)