Motionsrätt ideell förening

Vi har Årsmöte 4/4 och det har framkommit att en motion framställs på årsmötet om stadgeändring. Kan detta årsmöte ta detta eller krävs det ett nytt extra årsmöte? Vi är en ideell Intresseförening.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av sin stadga och intern föreningspraxis. Vägledning kan även hämtas från "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka.

Svaret på frågan om när ni ska ta upp en motion om stadgeändring är först och främst beroende av vad som framgår av era stadgar. Det brukar normalt stå hur och inom vilken tidsfrist som en motion ska framställas för att tas upp på årsmötet. Då jag inte har någon information om vad som gäller i just er förening kommer jag nedan att gå igenom olika alternativ för hur ni kan gå tillväga.

Alternativ 1 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen är framställd i tid ska den tas upp på årsmötet 4/4.

Alternativ 2 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen har inkommit försent bör den tas upp på nästa årsmöte.

Alternativ 3 – era stadgar innehåller ingen information om motionsrätt. Här bör ni se till hur er förening har löst liknande problem tidigare (föreningspraxis). Om det finns en rutin som har följts på samma sätt i föreningen och det är allmänt känd av medlemmarna kan denna rutin anses ha samma värde som om det vore inskrivet i stadgan. I så fall bör denna rutin följas.

Alternativ 4 – om frågan inte är reglerad i er stadga eller enligt andra sedvanliga rutiner enligt alternativ 3, så är frågan öppen och ni kan ta upp motionen där ni finner det lämpligt, exempelvis på årsmötet 4/4.

Sammanfattningsvis
Svaret är i stor grad beroende av vad som framkommer i föreningens stadga och min rekommendation är att se vad som framgår av dessa!

Jag hoppas att informationen har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!

Vänligen,

Fredrika SköldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”