Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

2021-11-12 i Föreningar
FRÅGA
En liten ideell förening ska hålla årsmöte. Styrelsens ordf. är föreslagen att vara mötesordförande. Någon medlem anser att mötesordf. ska vara externt rekryterad alt. ska föreningens revisor vara mötesordf. Stadgarna har inga bestämmelser om detta.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Stadgarna är därför extra viktiga för att avgöra vad som gäller i den här typen av frågor.

Står det inget i stadgarna om vem som ska vara ordförande på årsmötet är det upp till årsmötet att bestämma detta. Ofta finns det med en punktlista i stadgarna där det framgår att val av mötesordförande beslutas av årsmötet.

Svaret på din fråga är alltså att om det inte framgår av stadgarna att det måste vara en extern person som ska vara mötesordförande så går det alldeles utmärkt att föreslå styrelsens ordförande.

Du skulle kunna säga till medlemmen att skriva en motion och föreslå en ändring i stadgarna så att det blir på det sättet som medlemmen vill. Om årsmötet antar ändringen så träder det i kraft till nästa årsmöte.

Franck Olofsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (552)
2022-01-18 Kan ordföranden ensam fatta beslut?
2022-01-11 Kan en adjungerad till en styrelse vara sekreterare?
2022-01-07 Vad gäller om man vill avsätta styrelsen och ändra stadgarna i en ekonomisk förening?
2021-12-28 Kan en anställd i en ideell förening och vara styrelsemedlem i föreningen?

Alla besvarade frågor (98495)