Mormors skyldighet gentemot sitt barnbarn

2016-12-11 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mitt 17-åriga barnbarn har ett ansträngt förhållande till sina föräldrar. Jag har alltid varit o är mycket delaktig i familjens liv. Jag stöttar mitt barnbarn bl.a. med ett belöningssystem för skolarbete/slutbetyg. Betalar hyran för en lägenhet han bor i som ligger vägg i vägg till min arbetsplats där även hans mamma jobbar. Praktiskt att kunna vara ifrån varandra men ändå nära. Föräldrarna fyller hans kylskåp m de nödvändiga och serverar varm mat 1x/ dag. Jag handlar en gång i veckan lite extra gott till honom, mineralvatten, rostbiff, god ost etc. Ger honom lite pengar då och då att gå ut o fika m kompisar. Han tycker att det mesta av detta är min skyldighet. Jag tycker att inget av detta är min skyldighet, jag gör det av kärlek och för att hjälpa. Enligt honom gör jag inte tillräcklig. Han är ofta respektlös och kallar mig saker. Han är ofta missnöjd, och kritiserar maten som serveras, vill då få pengar att äta ute eller vill att jag fixar något. Vårt senaste konflikt handlade om att varken hans föräldrar eller jag var i närheten för att värma hans mat när han kom hem efter en lång dag i skolan. Då ringde han, skrek o skällde ut mig att jag var värdelös, idiot etc. Jag är 64 år, trött o slut. Jag älskar honom mycket men är på väg att ge upp, orkar inte mer. Min fråga är, vilka skyldigheter har jag gentemot mitt barnbarn, juridisk och moralisk? Vad gör jag för fel? Hur ska vi förstå och uppskatta varandra? Är det fel att kräva lite förståelse och respekt? Hoppas på svar.
SVAR

Hej och tack för att du har valt att ställa din fråga till Lawline!

Med respekt för din situation och för hur ditt barnbarn behandlar dig vill jag klargöra att jag förstår med hänsyn till din fråga att du inte känner dig uppskattad, förstådd eller respekterad. Dessvärre kan jag inte ge dig några svar på den moraliska delen av frågan utan endast på den juridiska, d.v.s. vad dina juridiska skyldigheter gentemot ditt barnbarn är.

Enligt Föräldrabalk (1949:381), FB, 6 kap 2 § står barnets vårdnad under båda föräldrarna eller en av dem om rätten har beslutat om ensam vårdnad. Detta innebär att den faktiska vårdnaden juridiskt sett ligger hos föräldrarna om inget annat har förordnats av en domstol, likaså gäller underhållsskyldigheten, 7 kap 1 § FB, se här: här

Det finns inget lagstadgat ansvar gällande morföräldrar om inte personen ifråga är vårdnadshavare, det vill säga har tagit över ansvaret från föräldrarna.

Vad som finns lagstadgat är rätten till umgänge med barnbarnen för morföräldrar, se 6 kap 15a §, men det verkar inte vara problematiskt i ditt fall.

Om det är så att familjeförhållandet är problematiskt så har ni rätt till familjerådgivning via Socialtjänsten i er kommun, 5 kap 3 § Socialtjänstlag (2001:453), se här: här. Genom myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd kan ni ansöka om hjälp, se här: http://www.mfof.se/sv/familjeradgivning/

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?