Mor- och farföräldrars umgängesrätt

2017-02-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om min biologiska pappa har rätt att få umgängesrätt med mina barn? Han är polisanmäld för olaga hot/ofredande mot mig (mamman) samt trakasserier. Han har hotat med att gå till socialtjänsten för att få träffa sina barnbarn. Även ett kontaktförbud är gjort mot honom. Han dricker mycket sprit och tar piller som han blandar. Jag själv vill INTE att barnen umgås med honom då jag anser honom högst olämplig. Han själv medger att han inte vill ha kontakt med mig men med mina barn bara. Barnen har växt upp med min styvfar som morfar och så vill jag att det förblir.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 6 kap. 15 § 3 st. föräldrabalken (här) är en vårdnadshavare ansvarig för att barnets behov av umgänge med personer som står barnet särskilt när tillgodoses så långt möjligt. Föräldrar är alltså ansvariga för se till att barnet kan upprätthålla en relation till ”annan särskilt nära” person. Annan nära person kan vara t.ex. mor- eller farföräldrar till barnet. Om sådan särskilt nära person vill utkräva umgängesrätt med barnet i fråga krävs att socialnämnden väljer att föra talan om detta i domstol.

Om din pappa tar kontakt med socialnämnden kan de välja att föra en domstolstalan om din pappas rätt till umgänge med barnbarnen, om socialnämnden bedömer att detta skulle vara barnens bästa, se 6 kap. 15a § 2st. föräldrabalken (här). Sådan talan väcks främst när barnet tidigare haft en nära och god kontakt med mor- eller farföräldrar och då det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts. Jag tolkar det i ditt fall som att barnen inte hunnit få någon relation till din pappa än och att det därför inte skulle innebära något direkt men för barnen att inte få träffa honom.

Med hänsyn till besöksförbudet och att dina barn ännu inte fått en relation till din pappa är min bedömning att din pappa inte kommer ha framgång med att utkräva umgängesrätt med barnbarnen. Socialnämnden är i regel särskilt försiktiga med att väcka talan om utökat umgänge och det finns därför skäl att anta att det inte ens kommer att bli någon domstolsprocess av saken.

Din pappa kan alltså inte kräva att få träffa barnen mot din vilja, och som sagt, om han nu skulle ta kontakt med socialtjänsten är min bedömning att hans chanser är mycket små för att få till ett domstolsavgörande.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95762)