Mor- och farföräldrarnas rätt till umgänge

2017-02-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
har en mormor laglig rätt till umgänge med sitt barnbarn?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till umgänge regleras i föräldrabalken (FB). Se lagen här. Enligt 6 kap. 15 a § 2 st. FB kan, om ena föräldern motsätter sig till att den andra förälderns föräldrar träffar barnet, socialnämnden väcka talan om rätt till umgänge för någon annan än en förälder. Vid bedömningen av om en sådan talan ska föras ska socialnämnden särskilt beakta barnets behov av umgänge med sina mor- eller farföräldrar. Det finns goda skäl för socialnämnden att väcka talan om barnet exempelvis tidigare har haft en nära och god kontakt med mor- eller farföräldrarna och det skulle gå ut över barnet om kontakten bröts.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?