Mor och far-förälders möjlighet att ge gåvor och träffa sina barnbarn

2021-07-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej.Jag har barnbarn som jag gärna vill ge pengar och köpa saker till. Samt ta med ut och äta eller så. Vid vilken ålder kan jag göra det utan föräldrarnas samtycke. Har dålig kontakt med dem ,men bra med barnen. Barnen är 11-16 år gamla.MVH Mormor.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns en arvsrättslig aspekt i denna fråga, närmare bestämt förskott på arv, men jag förstår din fråga som att den avser själva tillståndet att träffa respektive ge gåvor till dem.

Av 9 kap. 1 § föräldrabalken (FB) följer att barn får motta gåvor så länge de är av strikt benefik karaktär dvs att ingen motprestation krävs av barnen. Vad avser själva omhändertagandet av pengar och gåvor så är det barnets föräldrar som bestämmer så länge barnet är under 16 år och därefter erhåller barnet rätten att bestämmasjälv, se 9 kap. 8 § FB.

Er rätt att träffa era barnbarn är inte uttryckligen lagstadgad, däremot framgår det av 6 kap. 15 § FB att det åligger föräldrarna till ett barn att barnet ska så långt det är möjligt få möjligheten att träffa viktiga och nära personer i dess omgivning. Föräldrarnas beslut här är dessvärre inget du kan överklaga utan det är socialstyrelsen som eventuellt väcker talan avseende denna fråga, se 6 kap. 15 a § FB.

Hoppas att du känner att din fråga har besvarats och stort lycka till i framtiden.
Harald Myrenfors
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95801)