Möjligt att sänka särkullbarnets arvsandel?

2017-01-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Är det möjligt att mitt särkullebarn endast får 25% av mitt arv när jag som förälder avlider. Inga andra barn finns. Normalt får särkullebarnet 50% av mig, men har hört att det finns möjlighet att sänka särkullebarnets del till endast 25%. Kan det bli någon skillnad om vi som idag är sambo, men har lika delar i hus och övrigt, gifter oss. Skrivet testamente finns också. Behöver inte utläggningar om övriga saker. Tacksam för svar på detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin del av arvet direkt då föräldern dör, oavsett om föräldern skulle ha en sambo eller vara gift (3 kap 1 § ÄB). Bröstarvingar är de som ska ärva först enligt den legala arvsordningen (2 kap 1 § ÄB). Ens barn ärver med andra ord allt då man går bort och särkullbarn har som tidigare nämnts rätt att få ut sin del direkt.

Med ett testamente kan man testamentera all sin kvarlåtenskap till någon annan, exempelvis till sin sambo eller maka. Bröstarvingar har dock alltid rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av dennes arvslott (7 kap 1 § ÄB). Eftersom du inte har några andra barn stämmer det att ditt barn kommer att få 50 % av all din kvarlåtenskap.

Det enda som kan inkräkta på ett särkullbarns rätt att få ut sin del av arvet direkt är den så kallade basbeloppsregeln. För gifta innebär detta att efterlevande make alltid har rätt att behålla minst 4 gånger prisbeloppet, de ska ha en egendom av minst detta värde kvar att leva på. Särkullbarn får då rätt till efterarv på denna andel och den efterlevande maken får denna del med så kallad fri förfoganderätt (3 kap 1 § 2 st ÄB). Motsvarande gäller även för sambos, där har efterlevande make dock endast rätt till 2 prisbasbelopp istället (18 § 2 st SamboL).

Man kan alltså inte på något sätt minska särkullbarnets andel till exempelvis 25 %. De har enligt lagen alltid rätt till 50% direkt då föräldern går bort med undantag från basbeloppsregeln som kan bli aktuell om det finns för lite egendom kvar till den efterlevande. Detta gäller för både gifta och sambor. I ett testamentsförordnande skulle man kunna förordna om att särkullbarnet kan välja att endast ta ut sin laglott direkt vid din död eller istället få ärva hela din kvarlåtenskap då testamentstagaren sedan gått bort (exempelvis din make eller sambo), om särkullbarnet väljer att avstå arvet så länge. Det är ju ingen garanti att särkullbarnet väljer det sistnämnda alternativet men alltid en möjlighet för att slippa ge särkullbarnet 50 % av din kvarlåtenskap direkt vid din död.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1225)
2021-09-25 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn?
2021-09-24 Har särkullbarn rätt till pengar på mitt privata konto?
2021-09-18 Särkullbarns rätt till arv
2021-09-17 Kan mammas särkullbarn ärva pappas egendom?

Alla besvarade frågor (95850)