Möjligt att jämka avtal om pris vid konsumenttjänst?

FRÅGA
Hej. Jag tog in en offert på att lägga heltäckningsmatta i vår trappa. När priset kom tillbaka tyckte jag att det lät dyrt, men kollade med en annan firma och de ville ha samma. Frågade hantverkaren varför det kostade så mycket, det borde väl bara ta en dag tyckte jag, men fick då till svar att de räknade med tre dagars arbete. Jag godkände offerten och beställde arbetet. När arbete var klart visade det sig ha tagit 2 dagar, och bara mellan 8 och 13.30 (så tio timmar med lunchrast båda dagar). Timkostnaden som var rimlig för 24 arbetstimmar blev plötsligt mer än dubbelt så hög. Måste jag betala fakturan ändå, eller kan jag bestrida priset för arbetet med hänvisning till den korta arbetstid de faktiskt lagt ner, trots att jag accepterat totalpriset?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utreda vilken möjlighet du har att betala ett lägre pris än det accepterade totalpriset med stöd av konsumenttjänstlagen (KtjL) och avtalslagen (AvtL).

Vilka regler om pris finns i KtjL?

KtjL är tillämplig i ditt fall eftersom att en näringsidkare utfört ett arbete på fast egendom åt dig som konsument, enligt 1 § 2 p. KtjL. Priset för arbetet har i ditt fall följt av avtalet och så länge den ungefärliga prisuppgiften som lämnats inte överskrids med mer än 15 procent, vilket inte verkar vara fallet, kan inte 36 § KtjL hjälpa dig vidare.

Näringsidkaren har en avrådandeskyldighet som innebär att den ska avråda konsumenten att låta utföra tjänsten, som stadgas i 6 § KtjL. Avrådandeskyldigheten gäller exempelvis om tjänsten med hänsyn till priset inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Eftersom att en annan firma erbjudit samma pris och att jag antar att den andra firman i sin helhet angett ungefär samma villkor, kan det vara svårt att hävda att avrådandeskydligheten ska aktualiseras i detta fall. I övrigt ger inte KtjL annat skydd för konsumenten.

Finns stöd i AvtL för att jämka avtalet?

En annan väg som du kan välja att gå är att ta stöd i avtalslagen för att jämka avtalet. Det möjligt för dig att hävda att priset ska jämkas med hänvisning till 36 § AvtL. Genom 36 § AvtL kan ett avtal jämkas (exempelvis ett pris sättas ned) om avtalsvillkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna vid avtalets tillkomst. Det går att argumentera för att priset inte är proportionerligt i förhållande till arbetsinsatsen som krävdes vid mattläggningen och att det därför ska jämkas. Det går också att argumentera för, möjligen med större framgång, att firman vid avtalets tillkomst inte var tillräckligt tydliga med vad du som konsument faktiskt betalade för, den verkliga arbetsinsatsen och det slutgiltiga timarvodet, varför avtalet ska jämkas på grund av omständigheterna vid avtalets tillkomst.

Enligt 36 § andra stycket ska lagen tillämpas med särskild hänsyn till om skyddet i avtalet ska gälla för en konsument. Det som kan vara försvårande för dig är att en annan firma och troligtvis ytterligare andra firmor har en liknande prissättning som förmodligen är norm i branschen. Detta gör dina möjligheter till jämkning sämre.

Vad kan du göra härnäst?

Du kan använda argumenten ovan för att försöka jämka avtalet och bestrida priset. Du kan tillsammans med firman komma fram till en förlikning eller i annat fall ansöka om att stämma firman vid domstol. Jag hoppas att det var svar på din fråga. Tveka inte att ställa en till fråga eller höra av dig till info@lawline.se om du behöver vidare vägledning i detta ärende.

Ludvig Montan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95780)