FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/11/2016

Möjligheter till fotboja för grovt vapenbrott

hejsan det är nämligen så att min kille åkte fast för grovt vapenbrott sen så fick han ett år o några månader men vi överklagade det till hovrätten och dom beslöt att han fick gå han satt häktad endast två månader sen så överklagade dom igen till Stockholms tingsrätt där han blev dömt till 10 månaders fängelse men han sitter dvs fem månader o tre veckor och dom har inte skickat några papper om att han kan söka fotboja då kontaktade jag anstalltet han ska sitta på dvs Borås han ska ställa in sig nu 28 men dom sa att han kan söka det för det är första gången han sitter och han har aldrig blivit dömt tacksam för svar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst.

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns möjlighet för din kille att få fotboja istället för fängelse.

Tillämpligt lagrum

I Lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, som du hittar här, finns bestämmelser om fotboja.

Vad innebär egentligen fotboja och vem beslutar om denna möjlighet?

Initialt ska det nämnas att just övervakning med hjälp av elektronisk kontroll - även kallad "fotboja" - i sig inte är en självständig påföljd. Detta innebär kort och gott att din kille inte kan bli dömd till att avtjäna straffet med fotboja utan att fotboja är en form av verkställighet av fängelsestraffet som din kille kan ansöka om hos Kriminalvården. Således är det även de som prövar frågan och fattar beslut i saken! Det är även Kriminalvården som utövar tillsyn över din kille om han beviljas fotboja.

Vad krävs för att få fotboja beviljad?

För att de ska bevilja din killes ansökan om att avtjäna sitt fängelsestraff med hjälp av fotboja finns det ett antal krav och förutsättningar som måste vara uppfyllda.

1. Din kille ska ha eller kunna ordna ett arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

2. Din kille får max vara dömd till fängelse i högst sex månader. (enligt 1 § ovan nämnda lag) - Här faller troligtvis er möjlighet till fotboja då din kille är dömd till fängelse i 10 månader.

3. Din kille ska ha ordnad bostad.

Lagen omfattar alltså fall där den dömde ska avtjäna fängelse i högst sex månader. Det behöver inte vara fråga om ett enda utdömt straff. Flera domar på fängelse kan alltså verkställas på detta sätt om den sammanlagda verkställighetstiden inte överstiger sex månader. Förverkande av villkorligt medgiven frihet genom dom omfattas också. Det kan också vara fråga om en kombination av utdömt fängelsestraff och ett förverkande.

Det avgörande är således den sammanlagda strafftiden som ska verkställas.

Slutsats:

Med ovan nämnt så är tyvärr inte möjligheterna särskilt goda för din kille att få verkställa sitt straff genom fotboja. Dock ska nämnas att det i slutändan är kriminalvården som beslutar, och med tanke på att han endast har drygt fem (5) månader kvar på sitt straff skulle det kunna hända att de beviljar din killes ansökan. Jag rekommenderar er därför att, trots min slutsats, ansöka om möjlighet till fotboja.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. Finner du att något i mitt svar som oklart eller önskar hjälp att utföra ansökan till Kriminalvården är du välkommen att kontakta mig på: johan.hakansson@lawline.se

Trevlig kväll,

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?