Möjligheter att testamentera bort egendom samt presumtioner

2021-08-23 i Testamente
FRÅGA
Hej!Önskar få rådgivning i detta ärende.Två bröder har fått i gåva 33,3%-33,3 % av en sommarstuga av deras moster som ENSKILD EGENDOM 33,3% äger mostern som är fortfarande i livet men har redan skrivit över sin del av stugan att delas lika mellan bröderna efter hennes bortgång.Bror 1. har fru och två barn men dör innan mostern och bror 2.Hans del går väl i arv till hans två barn?Måste det skrivas nytt papper om mostern vill ge 50% av sin del till bror 1s två barn?Bror 2. har ingen fru och inga barn och vill testamentera sin del till bror 1s två barn.Är det möjligt? Det finns två bröder till i syskon skaran var av en har två barn och den andra har inga barn.Dessa två står utanför överenskommelsen och har inte fått någon del av stugan av deras moster.Om bror 2 inte kan testamentera bort sin del vem/vilka är de som ärver efter honom?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande arv besvaras först och främst genom att titta i ärvdabalken (ÄB), och det blir också därför hit jag främst hänvisar mitt svar. I mitt svar kommer jag även förutsätta att mostern inte har några bröstarvingar (dvs. egna barn) och att någon laglott därmed inte heller kränks.

Presumtionen

Om det finns ett förordnande i ett testamente till någon och denna avlider presumeras det att arvet istället ska tillfalla dennes arvingar (11 kap. 6 § ÄB). Presumtionen kan dock brytas om testamentet föreskriver något annat. Om inget annat skrivs kommer dock barnen till bror 1 få den delen som skulle ha tillfallit bror 1 om han varit vid liv.

Svaret på din första fråga blir således att mostern inte behöver skriva något nytt testamente. Jag vill dock nämna att det i och för sig inte skadar att mostern skriver ett nytt testamente där hon förtydligar sin vilja för att slippa eventuella konflikter i framtiden, men detta är inget som krävs.

Bror 2:s testamente till Barn 1:s barn

Det står var och en fritt att testamentera bort sin egendom (9 kap. 1 § ÄB). Begränsningarna som finns är att det inte får kränka någon laglott samt att det måste vara hans egen egendom. Jag utgår i mitt svar från att mostern inte inskrivit några begränsningar i testamentet utan att bror 2 har ärvt egendomen med full äganderätt.

Laglotten är hälften av arvslotten, men gäller endast för bröstarvingar (7 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingar är bror 2:s egna barn (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom han inte har några egna barn kränker han inte heller någon laglott. Det står honom således fritt att testamentera sin egendom precis som han vill.

Jag hoppas samtliga dina frågor har blivit besvarade och att er situation löser sig på ett bra sätt för samtliga!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96515)