Möjligheten att reglera så att särkullbarn ärver först när efterlevande make gått bort

2017-06-12 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej. Vi undrar om det går att ändra så att vårt särkullebarn ärver lika mycket som sina halvsyskon(2st) och får det först när jag och min fru gått bort? Särkullebarnet kommer troligtvis att få arv från sin avlidna moders släkt. Hans mor gick bort när han var fem år och i praktiken är det hans styvmor som varit hans mamma.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person går bort är det dennes eventuella barn som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). Om den avlidne är gift och de har gemensamma barn kommer den efterlevande maken att ärva deras andelar med fri förfoganderätt. Detta innebär att maken fritt får förfoga över egendomen och i stort sett göra vad hen vill med den, förutom att testamentera bort den. När den efterlevande sedan går bort har de gemensamma barnen rätt till ett så kallat efterarv efter den först avlidne.

Eventuella särkullbarn har istället rätt att få ut sin del av arvet direkt och behöver inte låta detta gå till den efterlevande maken (3 kap 1 § ÄB). Särkullbarn kan dock fortfarande välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande vilket innebär att särkullbarnet, precis som gemensamma barn, istället får rätt till ett efterarv då den efterlevande sedan går bort (3 kap 9 § ÄB). Detta är dock som sagt helt frivilligt för särkullbarnet och inget man kan bestämma genom ett testamente, avtal eller liknande. Det är i ert fall med andra ord svårt att garantera att särkullbarnet inte ska ta ut sin andel direkt. I och med att särkullbarnet växt upp med sin styvmor i stort sett under hela sitt liv finns det ju en möjlighet att hen kan tänka sig att avstå arvet till förmån för henne och ärva som gemensamma barn, men några garantier finns inte.

I ett testamente kan man som bekant fördela sin kvarlåtenskap på ett annorlunda sätt än vad den legala arvsordningen stadgar. Om den avlidne har upprättat ett testamente har eventuella barn dock alltid rätt att få ut minst sin laglott i arv. Laglotten utgör hälften av arvslotten, vad barnet skulle ha fått om det inte fanns något testamente (7 kap 1 § ÄB). I ditt fall skulle du exempelvis kunna upprätta ett testamente som bara ger särkullbarnet rätt till sin laglott vid din död och där resten går till din fru. Du kan då skriva att särkullbarnet även ska ha rätt till efterarv tillsammans med era gemensamma barn då din fru senare går bort (minus det hen redan fått ut genom laglotten). På detta sätt får alla barn ärva, lika mycket, då din fru gått bort och ni minskar den andel särkullbarnet kan ta ut i förväg. Ni kan dock som sagt aldrig hindra att särkullbarnet väljer att ta ut en viss del av arvet, laglotten, redan då du går bort.

I ert fall rekommenderar jag att ni pratar med särkullbarnet i förväg och berättar om er vilja att hen ska avstå arvet till förmån för din fru. Det finns som sagt ingen möjlighet att skriva ett avtal eller liknande men det finns en stor möjlighet att särkullbarnet väljer att avstå ifall hen vet att detta är det du/ni önskar. Det finns även en möjlighet att påverka särkullbarnet i ett testamente genom att skapa ett ekonomiskt incitament för hen att avstå arvet. Du skulle exempelvis kunna skriva att särkullbarnet endast får rätt till sin laglott om hen kräver ut sin andel direkt, utan någon rätt till efterarv. Om särkullbarnet däremot avstår arvet till förmån för din fru får särkullbarnet hela sin arvslott (vad hen skulle ha fått om det inte fanns något testamente) i efterarv. Risken med detta är ju dock att särkullbarnet väljer att ta ut sin del direkt och på så sätt bara får sin laglott, fastän ni egentligen hade velat att hen skulle ärva hela sin arvslott (fast vid ett senare tillfälle). Särkullbarnet kommer i så fall inte att ärva lika mycket som sina halvsyskon, om hen inte väljer att avstå.

Behöver du hjälp med upprättande av testamente rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94236)