Möjlighet för svenska medborgare som är bosatta i USA att skiljas enligt svensk lag

2015-10-26 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Vi är båda svenska medborgare, bor i USA sedan 2013, två barn, ett under 18. Gifta sedan 2008 men sambo sedan 1992. Vi ska skiljas, vilken lag gäller, svensk eller amerikansk? Kan man välja?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I första hand bör det klargöras vilket lands domstol som är behörig att handlägga ert äktenskapsmål. Enligt 3 kap 2 § Lag (1904:26 s. 1)om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, nedan förkortat IÄL får ett äktenskapsmål tas upp av svensk domstol om båda makarna är svenska medborgare. Ni har alltså möjlighet att lämna in er skilsmässoansökan i Sverige och få den prövad av svensk domstol. Då kommer även svensk lag att tillämpas i domstolen enligt 3 kap 4 § IÄL. Vid ansökan i Sverige kommer alltså svensk lag automatiskt att tillämpas på förfarandet. Hur det ser ut enligt det amerikanska rättssystemet kan jag inte uttala mig om, men enligt det svenska har ni alltså möjlighet att ansöka om skilsmässa i Sverige och få detta prövat enligt svensk lag.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1018)
2021-02-26 Har ett EU-land rätt att vägra erkänna svensk äktenskapsskillnad?
2021-02-23 Vilken rätt har jag till min makes egendom vid bodelning?
2021-02-20 Kan jag hålla undan pengar från en bodelning?
2021-02-15 Ska reversen mellan mig och min fru ingå i bodelningen?

Alla besvarade frågor (89654)