Möjlighet att ge efterlevande make all kvarlåtenskap

2021-01-10 i Särkullbarn
FRÅGA
Min man har en son sedan tidigare ett särkullbarn. Vi har gemensamt 2 döttrar. Vi har varit gifta i 43 år. Min fråga är..Kan min man skriva ett testamente där sonen får sin del när jag går bort ? Han har ju rätt till sin laglott,men det kan göra att jag inte kan bo kvar.Jag tycker väldigt mycket om sonen och kan tänka mig att alla 3 kan få dela lika när jag går bort. Bör min man skriva testamente där allt går till mig vid hans bortgång?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar och regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag kommer att hänvisa mina svar.

Arvslott och laglott

Först och främst kan sägas att arvslotten är det man ärver om inget testamente finns. Laglotten utgör hälften av denna (7 kap. 1 § ÄB).

Vad händer när din make avlider

När den ena maken avlider ärver som utgångspunkt den efterlevande maken hela kvarlåtenskapen med så kallad "fri förfoganderätt". När sedan den efterlevande maken också avlidit fördelas arvet på arvingarna. När det gäller särkullbarn skiljer sig dock detta något. Ett särkullbarn till den först avlidna maken har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt. Dock har den efterlevande maken alltid rätt till minst fyra prisbasbelopp (cirka 190 000 kr) (3 kap. 1 § ÄB).

Vad kan man ändra genom testamente?

Ett testamente kan minska arvslotten, men kan inte inskränka laglotten. Det innebär att även om din man skriver ett testamente kan hans särkullbarn alltid få ut sin laglott då din man avlider.

Möjlig lösning

Särkullbarnet kan, trots sin rätt att få del av arvslotten/laglotten direkt välja att avstå från arvet till förmån för efterlevande make (3 kap. 9 § ÄB). Det innebär att du som efterlevande make får ärva hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt och att särkullbarnet får ut sin arvslott/laglott när du avlider. Mitt förslag är således att ni pratar med särkullbarnet och kommer överens om att han avstår från sitt arv fram till att du avlider.

Har särkullbarnet några garantier för sitt arv?

Särkullbarnet behöver inte heller vara orolig för att gå miste om något arv på grund av att du missköter arvet. Det finns nämligen regler som skyddar mot detta. Om du som efterlevande make ger bort kvarlåtenskap eller använder kvarlåtenskapen på ett otillbörligt sätt är det dina arvingar som går miste om kvarlåtenskapen som inte längre finns kvar. Särkullbarnet prioriteras alltså i det läget (3 kap. 3 § ÄB). Observera dock att detta endast gäller om du som efterlevande make har misskött kvarlåtenskapen. Om kvarlåtenskapen minskar av andra anledningar kommer även särkullbarnets arv minska.

På samma sätt "skyddas" dina arvingar från att särkullbarnet får del i kvarlåtenskap som du har förvärvat genom arbete eller liknande efter att din make avlidit (3 kap. 4 § ÄB).

Hur fördelas arvet om särkullbarnet väljer att avstå från arvet till förmån för efterlevande make?

Jag utgår i det här fallet att samtlig egendom är giftorättsgods och inget äktenskapsförord finns samt att din make endast har särkullbarnet som nämns i frågan och era två gemensamma barn. I det fallet att särkullbarnet i så fall avvaktar med att få ut sin arvslott/laglott kommer han att ärva 1/3 av hälften av kvarlåtenskapen vid din död (hälften i och med att han endast ärver din man och inte dig, och 1/3 eftersom era gemensamma barn också får del av din makes arv) (2 kap. 1 § ÄB).

Du kan såklart skriva ett testamente som gör att hela arvet fördelas lika mellan samtliga barnen eftersom detta inte inskränker era gemensamma barns laglott. Ett sådant testamente måste uppfylla vissa formkrav, bland annat vara skriftligt och undertecknas av vittnen (10 kap. 1 § ÄB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är alltså mitt förslag att ni pratar med särkullbarnet och kommer överens om att han avstår från arvet tills dess att du avlider. Det finns regler som skyddar hans arv mot att du missköter kvarlåtenskapen.

I det fallet han inte går med på det finns det dock inget som hindrar honom från att utkräva sin laglott även om din make skriver ett testamente till din förmån. Skrivs inget testamente alls kan han kräva ut hela sin arvslott vid din makes död.

Jag hoppas dina frågor blivit besvarade och att situationen löser sig på bästa sätt!

Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91429)