Möjlighet att få samma efternamn som barn efter återgång till flicknamn genom skilsmässa?

2017-07-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
När jag gifte mig tog jag min makes efternamn. När vi skilde oss bytte jag tillbaka till mitt flicknamn. Våra tre gemensamma barn bär alltså nu ett annat efternamn än jag. Med den nya namnlagen får man ha ett dubbelefternamn. Får jag lägga till min exmakes (och mina barns) efternamn till mitt eget efternamn? Jag har ju en gång haft detta efternamn själv.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sedan 1 juli 2017 gäller den nya namnlagen (lag (2016:1013) om personnamn). Utifrån bestämmelserna i nämnda lag ser jag två möjligheter för dig att ha samma efternamn som dina barn.

1. Byte till annat efternamn som lagligen bärs av minst 2000 personer

Enligt 16 § i den nya namnlagen får en person byta till ett efternamn som lagligen bärs av minst 2000 personer. Detsamma ska gälla efternamn som färre än så bär, om namnet tidigare har varit fritt att förvärva. Detta innebär att du har möjlighet att byta till din makes efternamn och därmed få samma efternamn som dina barn, dock endast under förutsättning att efternamnet är ett sådant vanligt förekommande namn som lagen anger.

2. Byte till ett efternamn med anknytning till en förälder

En annan möjlighet att få samma efternamn som dina barn är att barnen lägger till eller ändrar efternamn till ditt flicknamn, eftersom de enligt 9 § har rätt att byta till ett efternamn som någon av föräldrarna har. Det är således inte du som byter namn till det efternamn exmannen har, men dina barn får samma efternamn som du (eventuellt tillsammans med exmannens efternamn).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?