FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/10/2022

Möjlig påföljd vid ringa stöld

Hej! Jag är 19 år och blev tagen för snatteri i matbutik för ca 250 kr. Vad kommer jag att få för straff?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Gällande rätt

Svaret på frågan hittar vi i brottsbalken (1962:700) [BrB]. Snatteri benämns idag ringa stöld och regleras i 8 kap. 2 § BrB. Idag går värdegränsen mellan stöld och ringa stöld 1 250 kr enligt NJA 2019 s. 951. Du kan antingen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Vilket straff du ska få påverkas för det första av hur straffskalan ser ut för det aktuella brottet (böter till fängelse sex månader) och brottets straffvärde. (29 kap. 1 § BrB). Straffvärdet är en bedömning rätten gör utifrån omständigheterna i det enskilda fallet där det beaktas försvårande omständigheter (29 kap. 2 § BrB) samt förmildrande omständigheter (29 kap. 3 § BrB). När rätten sedan bedömt brottets straffvärde ska de bestämma vilken påföljd du ska få. Detta regleras i 30 kap. BrB. Det finns en presumtion mot fängelse vilket innebär att utgångspunkten är att du inte ska dömas till fängelse, om inte brottet har ett högt straffvärde, är ett artbrott eller om du tidigare gjort dig skyldig till brott (30 kap. 4 § BrB). Med högt straffvärde avses minst ett års fängelse enligt Prop. 1987/88:120 s. 100. Med artbrott avses sådana brott som är svåra att utreda, där exempelvis rattfylleri, vapenbrott, misshandel och våld mot tjänsteman, se Prop. 1987/88:120 s. 100.

Hur kommer du dömas?

Brottsrubriceringen kommer vara ringa stöld. Du kan antingen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Utgångspunkten i svensk rätt är att du inte ska dömas till fängelse. Det heter att det föreligger en presumtion mot fängelse. För att du ska dömas till fängelse krävs att brottet du begått bryter prestationen mot fängelse. Fängelsepresumtionen kan brytas på olika sätt; brottets straffvärde är högt, det är ett artbrott eller att du tidigare gjort dig skyldig till brott.

Brottet BÖR inte ha ett högt straffvärde då du enbart stulit 250 kr av bedömt matvaror. Dessutom utgör inte rings stöld något artbrott enligt Prop. 1987/88:120 s. 100. Huruvida du gjort dig skyldig till brott tidigare eller inte framkommer inte men svaret utgår från att du inte lagförts innan.

Krävs många omständigheter

Detta är en kort redogörelse för hur bedömningen görs för vilket straff/påföljd en tilltalad kan bli dömd till. För varje steg krävs att omständigheterna i det enskilda fallet utreds, något som jag inte har att tillgå i mitt svar. Utifrån en väldigt översiktlig syn BÖR du högst dömas till böter.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler funderingar eller frågor är det bara att vända dig till Lawline igen!

Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo