Modern till mina barn vill att jag hämtar barnen på annan ort än hennes. Kan jag kräva att de ska hämtas på hennes ort?

2018-01-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Hej Jag har fyra barn som bor varannan vecka hos mig & mamman och jag är överens om att den som ska ha barnen hämtar. Nu är det så att hon vill att jag ska hämta barnen på annan ort än hennes boende ort. Det anser jag är fel. Vad är rätt & fel? Tack för hjälpen
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga finns inte reglerad i lagtext. Den främsta anledningen till detta är att lagstiftaren inte haft för avsikt att man ska kunna lagstifta om precis vad som helst, utan vissa saker är bättre att lämna till de enskilda att helt enkelt avtala eller komma överens om. Kanske framför allt i sådana här ärenden om hur umgänge och hur detta ska gå till och vem som ska hämta var och när.


Vad är rätt och fel i din situation?


Det enda som jag kan utgå ifrån för att svara på din fråga är er överenskommelse. Med andra ord går det bara att konstatera vad som är rätt eller fel genom att se till om någon av er har brutit mot er överenskommelse.
Om ni uttryckligen har kommit överens om att ni enbart ska hämta barnen hos varandra så kan du eventuellt med stöd av denna överenskommelse hävda att du ska få ersättning för ytterligare kostnader eller olägenheter detta medför för dig. Det borde dock isåfall i princip krävas att ni har avtalat om detta och att det går att bevisa att ni åtagit er dessa skyldigheter gentemot varandra. Det är det enda som du egentligen kan göra med stöd av juridiken.


Däremot kan jag råda dig att för framtiden föreslå för dina barns mor att ni träffar en ny överenskommelse för att slippa framtida konflikter kring detta, eftersom det inte kan lösas genom att konsultera lagstiftning eller dylikt.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98657)