Misskötsamhet från styrelsen i en bostadsrättsförening - får man bryta mot sekretessförbindelsen?

2019-11-17 i Föreningar
FRÅGA
Hej!Jag har varit medlem av en styrelse i en bostadsrättsförening. Vi har undertecknat en sekretessförbindelse. Under många år har styrelsemedlemmar kommit och gått. En del som gått, liksom jag, har insett att styrelsens ärenden inte sköts på ett bra sätt. Jag menar att det t.o.m handlar om misskötsel av flera avtal, styrelsen följer inte upp avtalen och misstag begås.Vissa frågor är såpass allvarliga att de borde komma till medlemmarnas kännedom. Under min tid i styrelsen kom revisorerna med frågor men de viftades bort och deras frågor tas inte på allvar. Vad innebär denna sekretessförbindelse? Kan ingen som varit med i styrelsen lyfta upp frågor man anser blivit misskötta? Är det ett brott mot sekretessförbindelsen? Om det är så, vad blir påföljden för den som yppat information. Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Bostadsrättslagen (BrL). BrL hänvisar även till specifika bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar (Lef) som också gäller här.

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening
Jag förstår det som att styrelsen som du har varit med i inte sköts på ett korrekt sätt och därmed möjligen inte följer de bestämmelser som finns uppställda i lagen. Nu vet inte jag exakt vad det är för misskötsel som har skett varför jag endast kan tala om generella ansvarsgrunder styrelsen har. Jag kan dock inte skriva upp alla regler som en styrelse ska följa, däremot kommer jag hänvisa till dem här nedan så att du kan gå i och läsa själv. Finns det några frågor om betydelse av lagtext är det bara att återkomma till mig!

Om en styrelseledamot antingen genom avsikt eller oaktsamhet vållar föreningen, eller en medlem, skada vid utövandet av sina styrelseuppdrag så kan han bli personligt skadeståndsansvarig för denna skada, 21 kap. 1 § Lef. Detsamma gäller för en revisor som orsakar ekonomisk skada, 21 kap. 2 § Lef.

Styrelsen kan vidare dömas till böter och fängelse om de inte har följt vad som framgår av 22 kap. Lef. Se dock 10 kap. 2 § BrL för begränsning av tillämpningen av det 22 kapitlet i en bostadsrättsförening.

Styrelsen kan även dömas för böter om de bryter mot de föreskrivna angivelser som framgår av 10 kap 3 § BrL.

Sekretessförbindelsen
En sekretessförbindelse kan se väldigt olika ut varför jag har svårt att svara på vad du får och inte får säga enligt den. Detsamma gäller vad påföljden blir om du bryter mot förbindelsen. Enligt mig borde det nämligen framgå av avtalet. För att kunna svara på din fråga mer specifikt hade jag behövt veta exakt vad det står i den och även exakt vad det är som styrelsen har gjort.

Generellt sett kan jag dock säga att om det är så att styrelsen har brutit mot någon av ovan uppräknade bestämmelser så är min bedömning att sekretessförbindelsen inte gäller för dessa ändamål. Det beror på att man inte kan sluta ett avtal som är giltigt om det innebär att man bryter mot lagen för att följa det, 36 § Avtalslagen. Detta innebär alltså att om styrelsen inte följer lagen så bör du inte vara bunden av sekretessförbindelsen.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller vill berätta mer detaljerat om vad som skett så är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så ska jag hjälpa dig. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (377)
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening
2019-12-23 Vilken lag gäller rörande protokoll?
2019-12-22 Företag medlem i ideell förening?
2019-12-19 Kan styrelsen i en ideell förening besluta om att byta ut föreningens revisor?

Alla besvarade frågor (76582)