Misshandlad av en minderårig - vad gäller?

2019-01-28 i Påföljder
FRÅGA
om man blir misshandlat av en minderåring vad gäller då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du inte har sagt vilken ålder den minderåriga personen är så kommer jag att besvara din fråga med två alternativ, ett där personen är under 15 år och ett svar där personen är över 15 år men under 18 år.

Under 15 år:

Eftersom gärningsmannen i detta fall är under 15 år, så är personen inte straffmyndig. Men personen kan ändå bli skadeståndsskyldig för dennes handlingar.

Eftersom personen är under 18 år kommer en bedömning att göras utifrån handlingens beskaffenhet, om det föreligger ansvarsförsäkring, dennes åldersutveckling och liknande omständigheter. Skulle personen begått brottet med uppsåt och förstått dess konsekvenser så finns det en stor chans att personen skulle bli skyldig för ersättning.

Ersättningen man skulle få i sådant fall skulle vara för personskador. Då beaktar man den förlorade inkomsten som har skett (om man inte har kunnat arbeta pga. händelsen), samt ersättning för sveda och verk. Men man kan även få ersättning för kränkningen - eftersom man anser att misshandel är ett brott som kränker ens kroppsliga integritet.

Över 15 år:

Om personen skulle vara över 15 år är personen straffmyndig och kan alltså dömas för de brott som återfinns i brottsbalken. Men eftersom personen då ifråga är under 18 år – väljer oftast domaren att dela ut lägre straff än vad de skulle gett till en vuxen person. För har en person begått ett brott innan den fyllt 21 år så får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet. Domstolen ska dock ta hänsyn till andra omständigheter – tex se till allvarligheten i brottets art, samt om personen i fråga utfört brottsliga gärningar tidigare.

Eftersom Sverige även har en presumtion mot fängelse, vilket stadgas i 30 kap. 4 § Brottsbalken, så får rätten endast döma till fängelse om en person är under 18 år om det finns synnerliga skäl för det, vilket 30 kap. 5 § Brottsbalken stadgar. Domstolen ska helt enkelt i första hand välja sluten ungdomsvård, ungdomstjänst eller ungdomsvård.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Nora El Massry
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1025)
2019-05-26 bötesstraff för ringa narkotika
2019-05-22 Kan man bli dömd för brott om man använder en bengalisk eld?
2019-05-21 Påföljd vid brott mot knivlagen för minderårig
2019-05-17 Måste jag betala en bot om det inte framgår var, när och hur jag ska betala?

Alla besvarade frågor (69309)