FrågaFAMILJERÄTTBodelning19/11/2018

Minskning av giftorättsgods i inte obetydlig omfattning

Min fråga gäller

undantagsregeln i 11 kap. 4 § äktb.

Om min partner under den senaste 3 årsperioden skickat små och stora summor pengar som gåvor till släktingar så den totala summan sammanlagt under 3 årsperioden är att betrakta som icke obetydligt. Ska dessa gåvor räknas med i bodelningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har förstått regeln helt rätt. Om din partner de senaste tre åren har minskat sin egendom genom gåva i inte obetydlig omfattning ska värdet räknas med i bodelningen. Treårsperioden räknas tillbaka i tiden från när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till domstolen (11 kap. 4 § ÄktB).

I inte obetydlig omfattning

För att det ska räknas som i inte obetydlig omfattning ska det röra sig om ett värde som i relation till givarens egendom är mer än 10 % (se prop. 1986/87:1 s. 172 och 323-324). Om din partner exempelvis har giftorättsgods till ett värde av 500 000 kr, och har gett bort mer än 50 000 kr totalt kan det anses vara en minskning i inte obetydlig omfattning. Värdet av flera transaktioner kan räknas samman så att både de små och stora summorna som du nämner tillsammans utgör mer än 10 %.

Utan samtycke

För att tillämpa regeln krävs att du inte har gett ditt samtycke till dessa gåvor. Om din partner säger att du lämnat samtycke, och du hävdar att du inte gjort det, ska din partner bevisa att ett samtycke fanns (prop. 1986/87 s. 173).

Summan räknas med i bodelningen

Summan av gåvorna ska räknas in i bodelningen som om de fanns kvar, sedan dras de bort från givarens andel. Jag ska ge dig ett exempel på hur detta går till och kommer att utgå från exemplet ovan när det kommer till minskningen av giftorättsgodset.

Exempel:

Ditt giftorättsgods: 600 000

Din partners giftorättsgods: 500 000 + 50 000 (pengar som denne gett bort och egentligen inte har)

600 000 + 550 000 = 1150 000 (totalt giftorättsgods)

1150 000 delas på 2 = 575 000

Din del: 575 000

Din partners del: 575 000 – 50 000 = 525 000.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska gåvorna ha getts de senaste tre åren från tiden för ansökan om äktenskapsskillnad, det ska röra sig om mer än 10 % av givarens giftorättsgods och det ska inte finnas något samtycke till gåvorna.

Hoppas du fick klarhet i hur regeln tillämpas!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”