Minskning av giftorättsgods i äktenskap

2016-06-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej, Vi ska skiljas men ännu inte skickat in ansökan (görs om ngn vecka). Har barn, inga äktenskapsförord. Befarar att min man nu kommer börja "djävlas" med vår ekonomi, försöka föra över våra tillgångar till egna konton, spärra kort mm innan skilsmässan är klar. Blir svårt för mig att betala allt under tiden. Han kommer nog också börja föra över småsummor till sina familjemedlemmar inför bodelningen, unna sig lite extra etc. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom ni är gifta är bestämmelserna i äktenskapsbalken tillämpliga.

När ni skiljer er ska en bodelning förrättas, detta enligt 9 kap. 1 §. I bodelningen ska er gemensamma egendom ingå och delas lika. Med tanke på hur du beskrivit situationen aktualiseras bestämmelsen i 11 kap. 4 §. Av bestämmelsen framgår att om din make utan ditt samtycke genom gåva minskar sitt giftorättsgods eller använder sitt giftorättsgods till att öka värdet av sin enskilda egendom, ska din andel vid bodelningen beräknas som om gåvans värde eller värdet av det använda giftorättsgodset fortfarande hade ingått i din makes giftorättsgods. Din makens del i det sammanlagda giftorättsgodset minskas i motsvarande mån. Det krävs att minskningen varit av inte obetydlig omfattning. Bestämmelsen tar sikte på situationer som inträffat inom tre år innan talan om äktenskapsskillnad väckts.

Det spelar ingen roll huruvida din make agerat avsiktligt eller ej, av avgörande betydelse är ifall minskningen varit av inte obetydlig omfattning.

Sammanfattningsvis innebär detta att det vid er bodelning kommer tas hänsyn till din makes minskning av sitt giftorättsgods. Din andel kommer därför att beräknas som om minskningen aldrig ägt rum.

Jag hoppas att svaret hjälpte dig!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1052)
2021-06-16 Tidpunkten för bodelning
2021-05-31 Utifrån vilken dag värderas egendom vid bodelning?
2021-05-31 Har min fru rätt till tillgångar i bodelningen även om det finns ett äktenskapsförord, på grund av ojämlikhet i tillgångsmassa?
2021-05-26 Hur skiljer man sig om man är överens?

Alla besvarade frågor (93199)