Minderårig maka vill skilja sig med myndig make

Vad är det juridiska problemet när minderårig flicka som har barn skiljer sig med myndig make?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det kan finnas ett flertal juridiska problem, nedan kommer jag att redogöra för vissa. Jag kommer dock inte ha möjlighet att svara uttömmande på din fråga, eftersom att jag har för lite detaljer för att kunna göra detta. Om du därför skulle vilja ha ett mer specifikt svar är du varmt välkommen att återkomma med mer information kring omständigheterna!

Äktenskap ingångna i Sverige

I Sverige är det inte lagligt att ingå äktenskap som minderårig (2 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Därmed skulle ett juridiskt problem kunna vara att det inte går att få till en skilsmässa i den svenska lagens mening eftersom att det inte behöver finnas ett äktenskap att skilja sig ifrån.

Äktenskap ingångna utanför Sverige

Om ett äktenskap är ingånget utanför Sverige är huvudregeln att Sverige erkänner dessa äktenskap om de var giltiga där de ingicks (1 kapitlet 7 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap). Denna huvudregel är även utgångspunkten för äktenskap med minderåriga om dessa saknar anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående. Anknytning är antingen svenskt medborgarskap eller hemvist i Sverige.

Det finns dock undantag till huvudregeln. Ett undantag är om den minderåriga skulle vara under 15 års ålder, då strider det mot grunderna i svensk rättsordning att erkänna äktenskapet (Migrationsdomstolens dom MIG 2012:4). Detta har att göra med att 15 år är åldern för sexuellt samtycke (6 kapitlet 4 § Brottsbalken). Ett annat undantag är om den ena maken har svensk anknytning, då är det ett äktenskapshinder att den ena maken är minderårig och Sverige erkänner därmed inte äktenskapet (1 kapitlet 8 a § lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmyndarskap).


Barnet

Att flickan är minderårig påverkar inte hennes vårdnad till barnet, om barnet är hennes egna (6 kapitlet 3 § föräldrabalken).

Om äktenskapet är giltigt

Om äktenskapet är giltigt kan makarna ha skrivit ett äktenskapsförord för att skydda enskild egendom vid en skilsmässa (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord med en minderårig är dock endast giltig om en förmyndare till den minderåriga har givit ett skriftligt samtycke (7 kapitlet 3 § 2 stycket äktenskapsbalken). Det finns dock undantag till detta, då det i vissa fall kan vara så att äktenskapsförordet får ett efterföljande godkännande (NJA 1989 s. 692).

Svaret

Utifrån de förutsättningar jag har fått så är ett avgörande juridiskt problem huruvida deras äktenskap är erkänt i Sverige eller inte. För att de ens ska få skilja sig enligt svensk lag är en förutsättning att de är gifta vilket inte är givet när den ena maken är minderårig då lagarna kring detta skärpts i Sverige de senaste åren. Om en skilsmässa aktualiseras och det finns ett äktenskapsförord medför även giftermål med minderåriga en annan reglering än äktenskapsförord för myndiga makar.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja WestlinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000