FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/02/2019

Min sambo har begått nya brott under sin prövotid, vad kan han få för straff?

Hej , för 2 år sen dömdes min sambo till ett och ett halvår fängelse för fortskaffningsmedel och beddgäri . Han satt sitt straff och nu har han frivården (vilket betyder gör han nåt fel under senaste året åker han in igen) så han barn precis blivit tagen med en stulen bil kört utan körkort och entlig media "kört in i polisbil" vilket inte stämmer han körde förbi polisbilen de inte ens i närheten av "mordförsök" vad kan han få för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpliga regler finns i brottsbalken (BrB) och lagen om straff för vissa trafikbrott (TBL) . Jag tolkar din fråga som att din sambo släppts ut från fängelset genom villkorlig frigivning, har ett års prövotid och att du undrar hur han kan straffas nu eftersom han begått nya brott.

Vilka brott är aktuella för din sambo och vad är straffskalan för dem?
Utifrån hur jag tolkar omständigheterna i din fråga är det brotten stöld (alternativt tillgrepp av fortskaffningsmedel), försök till mord (alternativt misshandel), samt olovlig körning som din sambo skulle kunna dömas för. Flera av brotten har en gradindelning i form av ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott. Ju grövre domstolen bedömer brottet vara, desto längre straff får personen. Nedan beskriver jag straffskalan på brotten för brott av normalgraden:

- Stöld (8kap 1§) - fängelse från 6 månader upp till 2 år.
- Tillgrepp av fortskaffningsmedel (8kap 7§)- fängelse från 6 månader upp till 2 år.
- Försök till mord (3 kap 1§ jämte 3kap 11§) - fängelse från 2 år upp till livstid.
- Misshandel (3kap 5§) - fängelse i 6 månader upp till 2 år.
- Olovlig körning (3§ TBL) - böter.

Vad betyder det i praktiken om din sambo är misstänkt för de här brotten?
Att din sambo är misstänkt för brott är inte detsamma som att han är åtalad för brotten. Inte förrän man är åtalad måste man stå till svars i domstol. Om din sambo exempelvis blir åtalad för tre brott är det åklagarens uppgift att i domstolen bevisa att din sambo begått vardera av brotten. Domstolens uppgift blir sedan att bestämma om det är ställt bortom all rimlig tvivel att din sambo faktiskt har begått brotten. När det är bevisat så ska domstolen bestämma ett rimligt straff. Det kan vara bra att veta om att domstolen i praktiken också kan "köra över" åklagaren.

Exempel: Om åklagaren åtalar din sambo för stöld, försök till mord och olovlig körning och yrkar fängelsestraff på låt säga 14 år så kan domstolen istället välja att döma din sambo för tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel och olovlig körning och ge ett fängelsestraff på låt säga 6 år.


Vad händer om man begår ett eller flera nya brott under prövotiden?
Om en person begår nya brott under sin prövotid har domstolen tre möjliga alternativ:
1. att döma ut en ny särskild påföljd för det nya brottet.
2. att döma så att den gamla påföljden också ska omfatta det nya brottet/brotten.
3. att ta bort den gamla påföljden och döma till en ny gemensam påföljd. (34 kap 1§)


Hur bedömer domstolen vilket straff en person ska få?
Eftersom din sambo troligen begått fler brott än ett så är huvudregeln att han ska få en gemensam påföljd för brotten. (30kap 3§ första stycket) Domstolen går igenom följande steg för att bestämma påföljd:

1. Vilken straffskala har de brott som är bevisade?
Är det bevisat att din sambo exempelvis begått brotten tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning så ska domstolen bara ta hänsyn till de brottens straffskalor när de bedömer strafflängden. Straffskalan för stöld är ju som ovan nämnt exempelvis fängelse från 6 månader upp till två 2 år.

2. Domstolen bedömer straffvärdet
För att bedöma om en person ska dömas till 6 månader eller 2 års fängelse för en stöld krävs att domstolen ser på brottets straffvärde. När domstolen bestämmer straffvärdet tar de hänsyn till om det finns förmildrande eller försvårande omständigheter.

Exempel på förmildrande omständigheter är:
- O
m personen haft en psykisk störning när han utförde gärningen
- Om personen blev svårt skadad i och med att han begick brottet.

Exempel på försvårande omständigheter är:
- O
m gärningen var tänkt att få större konsekvenser än den faktiskt fått i praktiken.
- Om brottet är en del av organiserad brottslighet

3. Domstolen bedömer straffmätningsvärdet
För att bedöma straffmätningsvärdet gör domstolen en bedömning av den enskilda personens fall. Här ser domstolen exempelvis på om personen är dömd för tidigare brottslighet, om personen begått brott under sin prövotid etc.

4. Domstolen dömer ut påföljd.

Någon form av sammanfattning:
Eftersom din sambo begått nya brott under sin prövotid och han tidigare suttit i fängelse är det troligt att påföljden blir ett nytt fängelsestraff. Hur långt straffet blir kan jag inte ge dig ett exakt svar på eftersom det avgör domstolen i varje enskilt fall. Förenklat kan man säga att domstolen dömer ut ett straff utifrån brottens straffskala efter att de tagit hänsyn till förmildrande och försvårande omständigheter. Eftersom din sambo begått flera brott så ska han få en gemensam påföljd för dem. Eftersom han också begått nya brott under sin prövotid ska domstolen i din sambos fall också ta hänsyn till om den gamla påföljden ska tas bort och istället helt ersättas med en ny gemensam påföljd för den samtliga brottsligheten.

Hoppas du känner dig nöjd med svaret!

Sandra LundinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?