Min mor har testamenterat bort allt till mig, har min avlidnes brors barn ändå arvsrätt?

2018-09-19 i Testamente
FRÅGA
Hej. Min far är död och min mor har precis gått bort. Hon har testamentet (giltigt testament) hela kvarlåtenskapen till mig då min bror ej är vid liv. Min bror hade två barn som är vid liv. Har de två tillsammans rätt till 50% av arvet även då testamentet säger att jag ska ärva allt?Vid en tvist väger testamentet tyngre än deras laglott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).

Bröstarvingars arvsrätt

Du som bröstarvinge, det vill säga avkomling till dina föräldrar tillhör första arvsklassen och den som i första hand ärver dina föräldrar till lika stora delar som din bror , 2 kap 1 § ÄB.

Barns rätt att ärva i sin avlidnes förälders ställe

Eftersom din bror inte längre är i livet, så ärver hans barn sin avlidna förälders del av arvet, 2 kap 1 § ÄB. Om exempelvis arvet efter din mor skulle uppgå till 100 000 kronor och din mor inte skulle efterlämnat något testamente, skulle det innebära att du ärver 50 000 kr och din avlidnes brors barn skulle ärva 25 000 var, det vill säga dela på sin pappas del av arvet. Detta är bröstarvingarnas arvslott.

Bröstarvingars rätt till laglott

Även om det finns ett giltigt testamente där din mor har testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap till dig, så har bröstarvingar alltid rätt att få ut sin laglott, vilket utgör hälften av arvslotten, se 7 kap 1 § ÄB. Arvslotten utgör värdet av halva kvarlåtenskapen. Den andra hälften av kvarlåtenskapen kallas den disponibla kvoten och är den del som arvlåtare genom testamenteras kan förfoga över. Detta innebär att din brors barn har rätt att ärva och dela på minst sin pappas laglott. I exemplet ovan skulle det innebära att du och din avlidnes brors barn får dela på 50 000 kr istället för 100 000 kr. Resterande 50 000 kr kommer du ärva i enlighet med testamentet.

Laglotten faller dock inte ut automatisk när det finns ett testamente som inskränker laglotten, utan varje bröstarvingar måste påkalla jämkning för att få ut sin laglott, det vill säga din brors barn, se 7 kap 3 § ÄB, Laglotten är även individuell för varje bröstarvinge och begäran om jämkning ska framställas senast 6 månader från delgivningen av testamentet, 7 kap 3 § 3 st ÄB. Om en bröstarvinge inte kräver jämkning av testamentet gäller dock testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2084)
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente
2019-03-20 Undertecknande av testamente

Alla besvarade frågor (66957)