Min mor har gått bort, och hon testamenterade sin kvarlåtenskap till sin sambo. Kan jag få ut min laglott och i så fall hur?

2020-05-26 i Testamente
FRÅGA
Min mor har avlidit och testamenterat sin kvarlåtenskap till sin sambo, med full äganderätt. Först när han avlidit får jag ärva hela kvarlåtenskapen. Jag undrar om det finns möjlighet att göra någonting så att jag kan få ut mitt arv före det? Hur är jag garanterad att få ut min laglott?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad som skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen, och hur du i den här situationen ska gå tillväga för att få ut sin laglott. Sedan kommer jag att kort nämna vad som är skillnaden mellan att begära jämkning av ett testamente jämfört med att klandra ett testamente, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad skulle ha gällt enligt den legala arvsordningen i den här situationen?

Om den som gått bort var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här).

Sambor har ingen arvsrätt (dock ska bodelning enligt Sambolagen ske om den ena sambon går bort). Däremot kan man skriva testamente till förmån för sin sambo.

I det här fallet var din mor sambo med en man som inte är din far (därför drar jag slutsatsen att makes arvsrätt inte är aktuell). Om det inte hade funnits något testamente skulle det ha skett en bodelning av samboegendom, men övrig egendom som din mor lämnade efter sig skulle ha gått till dig och dina eventuella syskon.

Om ens förälder har testamenterat till sin sambo, hur ska barnen gå till väga för att få ut sin laglott?

Om det finns testamente kan det avvika från den legala arvsordningen. Man kan skriva i sitt testamente att ens barn inte ska få ärva en.

Men som barn till den avlidne, dvs. bröstarvinge har man, även om det finns testamente, rätt att få sin laglott. Laglotten är halva arvslotten, se 7 kap 1 § Ärvdabalken (här). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste han eller hon begära jämkning av testamentet inom sex månader, se 7 kap 3 § 1 st Ärvdabalken (här). Tidsfristen på sex månader räknas från att bröstarvingen blev delgiven testamentet, se 7 kap 3 § 3 st Ärvdabalken (här). Hur bröstarvingen ska delges testamentet framgår av 14 kap 4 § Ärvdabalken (här).

Begäran om jämkning av testamente (se information här) innebär att bröstarvingen säger till testamentstagaren (i detta fall din mors sambo som din mor har testamenterat sina tillgångar till) att denne vill ha sin laglott. Efter sex månader efter delgivning av testamente har alltså bröstarvingen förlorat möjligheten att få ut sin laglott.

Skillnad mellan jämkning och klander av testamente

Jag kan tillägga att om en bröstarvinge begär jämkning av testamentet är testamentet fortfarande giltigt. Om man vill klandra testamentet innebär det att man vill få testamentet ogiltigförklarat. Man kan klandra ett testamente för att det inte uppfyller formkraven, se 13 kap 1 § Ärvabalken (här) eller om testatorn (den som upprättade sitt testamente) upprättade testamentet under påverkan av psykisk störning, se 13 kap 2 § Ärvdabalken (här), eller om någon har utnyttjat testators beroendeställning eller liknande, se 13 kap 3 § Ärvdabalken (här).

Vad du kan göra nu

Om det inte har gått sex månader från att du delgavs testamentet rekommenderar jag att du talar om för testamentstagaren (dvs. din mors sambo) att du vill få ut din laglott, och då har du fortfarande rätt att få ut laglotten.

Om det däremot har gått mer än sex månader från att du delgavs testamentet är det tyvärr för sent att få ut laglotten.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2721)
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?
2021-01-15 Hur gör man ändringar i testamente?
2021-01-14 Arv till särkullbarn och eventuell förkovran
2021-01-13 Kan man testamentera egendom med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (88107)