Min man står som ägare på en fastighet i Thailand, hur fördelas egendomen vid eventuell bodelning med anledning av hans frånfälle? Gäller svensk lag?

2021-04-11 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Endast min man står som ägare på ett hus i Thailand.Vilka regler gäller om han avlider?Vi är gifta, svenska medborgare och har 2 barn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din man avlider blir frågan vad som skall ske med hans fastighet i Thailand. Då ni är gifta ska bodelning ske, i enlighet med 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB i fortsättningen). Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses. Ett äktenskap upplöses när den ena maken avlider, se 1 kap. 5 § ÄktB.

Fastigheten din man äger i Thailand kommer att ingå i bodelningen, se 10 kap. 1 § ÄktB. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, vilket är vad som ingår i bodelningen.

Den svenska familjerättens tillämplighet kräver dock att svensk lag är tillämplig i ovan fall. Svensk lag kommer att vara tillämplig då båda makarna bor och lever i Sverige, och har Sverige som hemvist. Det finns ingen internationell anknytning mellan makarna i det här fallet.

Svensk lag kommer att tillämpas vid eventuell bodelning, varför din makes fastighet kommer att ingå i bodelningen då den utgör giftorättsgods (såvida den inte utgör enskild egendom).

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96583)