Min man köpte fastigheten när vi var sambo, vad händer om vi skulle skiljas?

2019-03-25 i Bodelning
FRÅGA
Är gift sedan 2012 innan dess sambo sedan 2004.Har tre gemensamma barn 13 14 och 15 årMin man köpte fastigheten när vi var samboOm vi skulle skiljas hur blir bodelningen då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att ni nu är gifta så gäller äktenskapsbalkens regler om ni skulle skilja er.

I en bodelning delar ni som makar lika på allt som är giftorättsgods. (10:1) Vad som utgör giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, vilket exempelvis kan utgöras av arv, äktenskapsförord eller liknande (se 7:1 och 7:2). Vid bodelningen delas själva giftorättsgodset på hälften och ni får halva värdet vardera, (11:3).

Detta skiljer sig från sambolagen, i vilken enbart den gemensamma bostaden och bohaget ingår som samboegendom och därmed delas lika på. Med gemensam bostad brukar en bostad som köpts för gemensamt bruk räknas in. (3 § Sambolagen) Om bostaden förvärvats innan samboförhållandet inleddes brukar den dock inte ingå som samboegendom.

Eftersom det i ditt fall inte verkar finnas något äktenskapsförord eller annat som talar för att bostaden är din mans enskilda egendom så skulle denna ingå vid en eventuell bodelning som en del av giftorättsgodset. Då ni har rätt till det värde som beräknas vid bodelningen kan hända att ni därför måste dela på fastigheten, om summorna av giftorättsgodset skiljer sig åt.

Vad ni kan göra i förebyggande syfte, om ni är intresserade utav att underlätta inför en eventuell framtida skilsmässa, är att ta kontakt med en bodelningsförättare. Där kan ni omfördela giftorättsgodset mellan er och därmed vara överens om vem som får/tar vad vid själva skilsmässan.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Du är varmt välkommen att vända dig till oss igen om du har ytterligare frågor!

Med vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2424)
2020-02-17 Enskild egendom och bolag
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?

Alla besvarade frågor (77194)