Min man kommer få in pengar inom 6 månader, räknas dessa in i bodelningen när vi nu ska skiljas?

2019-03-08 i Bodelning
FRÅGA
Min make har haft skulder till kronofogden under större delen av vårt 20-åriga äktenskap. Nu vill han skiljas och har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad (jag har inte skrivit på). Vi har ett minderårigt barn.Till saken hör att han inom 6 månader kommer att få en stor summa pengar från en försäljning av ett företag han ägde aktier i. Räknas dessa som en fordran som ska ingå i bodelningen eller är detta "hans pengar"?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om äktenskap och bodelning hittas i äktenskapsbalken (ÄktB).

En grundläggande princip är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder - 1 kap 3 § ÄktB. Med detta menas att någon äganderättsöverflyttning inte sker på grund av äktenskap. Däremot kan det ske egendomsöverflyttningar vid en bodelning.

Bodelning

9 kap 1 § ÄktB stadgar att vid äktenskapsskillnad ska egendom fördelas genom bodelning. Vidare följer av 9 kap 2 § ÄktB att egendomsförhållandena vid tidpunkten då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Med detta menas att den kritiska tidpunkten antingen är när makars gemensamma ansökan inkommer till rätten eller om endast ena maken initierat äktenskapsskillnaden, när stämningsansökan utfärdats. Detta innebär att den kritiska tidpunkten passerat och summan som antas inkomma inte kommer ingå i en bodelning.

Här ska tilläggas att all egendom inte ingår i bodelningen. Endast makars giftorättsgods ingår. (se 10 kap 1 § ÄktB) Detta betyder att så kallad enskild egendom i regel inte kan bli föremål för bodelning. Enskild egendom är av sådan beskaffenhet att äktenskapsförord påtalar att egendomen ska vara enskild. Vidare är egendom som erhållits via testamente, arv eller gåva enskild egendom - om det finns ett villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda. Se 7 kap 2 § ÄB.

Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Christoffer Dahl
Fick du svar på din fråga?