Min man har varit våldsam mot mig, vill inte göra gemensam ansökan om äktenskapsskillnad och vill inte flytta ut från vår gemensamma bostad

2018-01-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag vill skiljas men vet inte vad min man vill. Ena stunden vill han ha gemensam ansökan och nästa inte skiljas alls.Han har hotat och slagit mig suttit i häktet förut. Tyvärr tog jag honom tillbaka.Det är ett sk skenäktenskap.Han ville bara ha uppehållstillstånd.Han har även hotat min dotter.Nu vägrar han flytta.Jag står för kontraktet. Jag har betalat allt. Hyra mat allt. Har ansökt om skillsmässa 3 ggr. Men tyvärr ångrat mig för jag har trots allt haft känslor för honom.Men nu räcker det. Han har inget jobb sover mkt. Även dagtid. Vad ska jag göra?Orkar inte mer.Har fibromyalgi kronisk värk o depression.Har mkt låg inkomst och kan inte försörja båda två.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att dela upp frågan. Först kommer jag att ge råd om vad du bör göra snarast, därefter redogöra för vad som gäller angående äktenskapsskillnad om bara den ena maken vill skiljas, och till sist redogöra för vad som gäller rörande bostaden.

Kontakta kvinnojour

Först och främst vill jag rekommendera dig att kontakta kvinnojour eller liknande, och se om de kan hjälpa dig att komma till skyddat boende. Med tanke på att din man tidigare har misshandlat och hotat dig misstänker jag att det inte är riskfritt för dig att bo kvar i den gemensamma bostaden medan han bor där. Här kommer några länkar till kvinnojourer: här, här, här, här, här.

Äktenskapsskillnad. Du skriver att din man ändrar sig, ibland vill han att ni gemensamt ska ansöka om äktenskapsskillnad, och ibland vill han inte göra en gemensam ansökan. Det går att få äktenskapsskillnad om bara den ena maken vill skiljas, men då blir det betänketid, se här. Om bara den ena maken vill skiljas börjar betänketiden löpa när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andre maken, se här. Värt att notera är att äktenskapsskillnad inte automatiskt fullbordas efter att betänketiden löpt ut. Först på begäran av någon av makarna meddelas dom om äktenskapsskillnad. Blanketten ska skickas till Tingsrätten. Här finns mer information.

Lägenheten

Det framgår av din fråga att det är du som står för kontraktet på lägenheten. Du och din man bor i lägenheten gemensamt, och därmed drar jag slutsatsen att det är er gemensamma bostad, jfr här. (Det har inte framkommit att den skulle vara din enskilda egendom (här), och det som inte är enskild egendom är giftorättsgods, här.

Eftersom lägenheten är er gemensamma bostad kan du inte bara "slänga ut" din man. Om du exempelvis skulle slänga ut hans saker kan det räknas som brottet egenmäktigt förfarande, se här

En make får inte göra sig av med, inteckna, hyra ut eller på annat sätt upplåta nyttjanderätt till makarnas gemensamma bostad, här. Samtycke från den andre maken behövs dock inte om maken inte kan lämna giltigt samtycke, eller samtycke inte kan inhämtas inom rimlig tid, och samtycke behövs inte heller om bodelning på grund av äktenskapsskillnad (skilsmässa) har skett, se här. Om den ena make vägrar lämna samtycke kan den andra maken vända sig till domstol för att få tillåtelse till åtgärden, vilket ersätter kravet på makes samtycke, se här.

Grundregeln är alltså att man behöver samtycke av make/maka för att få göra sig av med, inteckna eller hyra ut den gemensamma bostaden. Men du kan vända dig till domstol och söka tillstånd (vilket ersätter makes samtycke), och därmed få rätt till bostaden. Då får du förfoga över bostaden.

Avslutningsvis skulle jag rekommendera dig att först ta kontakt med kvinnojour, samt polisanmäla din man för hoten och misshandeln mot dig samt för hotet mot din dotter.

Har du fler frågor kan du ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1123)
2022-01-25 Vilka formkrav gäller för bodelningsavtal?
2022-01-08 Vad händer med våra skulder i samband med skilsmässa?
2022-01-08 Får jag ta del av utdelning efter skilsmässa?
2022-01-06 Kan jag kräva en bodelning i samband med en skilsmässa och vad innebär en sådan?

Alla besvarade frågor (98676)