Min mamma har testamenterat mig egendom, kan min syster kräva ersättning för det?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min mamma har dött, och i hennes testamente står det att jag ska ärva hennes stuga. Min syster har sedan tidigare godkänt det, och vi har alla varit överens om det. Men nu när mamma är död så vill min syster att jag ska betala henne med hälften av vad stugan är värd. Har hon rätt att kräva det av mig? Trots att alla i familjen vet att mammas sista önskan var att jag skulle få hennes stuga. Måste jag betala min syster, isåfall frångår man väl mammas önskan i hennes testamente? Jag och min syster kommer även att ärva lite pengar efter mamma och det ska vi dela på hälften. Behöver lite hjälp i mina funderingar och vet inte vad jag ska göra...
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamenten finns i Ärvdabalken (ÄB).

Utgångspunkten är att barn, bröstarvingar, till den avlidne delar lika på den avlidnes egendom. Detta utgör arvslotten (2 kap. 1 § ÄB). Genom testamente kan testatorn välja att dessa regler ska frångås. Utgångspunkten är då att testatorns vilja ska respekteras (11 kap. 1 § ÄB). Enligt vad du har skrivit, så har alltså din mor testamenterat hennes stuga till dig. Detta får då antas vara hennes vilja, som då ska följas. Du har alltså rätt till stugan enligt testamentet.

Dock finns det ytterligare regler i ÄB som kan ge din syster rätt till en del av den egendom som testamenterats till dig. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten består av halva arvslotten. Din systers arvslott är i detta fall alltså hälften av din mors totala kvarlåtenskap. I detta fall innebär det alltså att din systers laglott är hälften av hennes arvslott, det vill säga en fjärdedel av din mors totala kvarlåtenskap. För att få ut sin laglott, krävs det att den laglottsberättigade (din syster) jämkar testamentet inom sex månader från det att laglottsberättigade delgavs testamentet (7 kap. 3 § 2 st. ÄB). Med andra ord måste den laglottsberättigade kräva sin laglott. Av din berättelse framgår det inte hur mycket stugan är värd. Om det skulle vara så att de pengar som du skriver att ni ska dela på inte uppgår till en fjärdedel av din mors totala kvarlåtenskap, så har din syster rätt till sin arvslott. Detta är inget som sker "automatiskt" så att säga, utan det kräver att din syster aktivt påkallar jämkning av testamentet.

Sammanfattning

Du har rätt till stugan under förutsättning att den inte kränker din systers laglott. I sådana fall måste din syster påkalla en sådan jämkning och du kommer då behöva betala mellanskillnaden så att hon får ut sin laglott. Hur stort detta belopp är, beror på hur stor er mors resterande egendom. Som exempel för lättare förståelse kan sägas att för det fall stugan är värd 1 200 000 kr och resterande kvarlåtenskap är på 1 000 000 kr har din syster rätt till en fjärde del av detta vilket är 550 000 kr (hennes laglott). Då ni i detta scenario skulle dela på 1 000 000 kr i pengar, kommer hon få ut 500 000 kr vilket gör att du skulle behöva ersätta henne med 50 000 kr så hon får ut hela sin laglott, förutsatt att hon påkallat jämkning inom sex månader. Ersättning av stugan kan hon alltså bara kräva om hon, efter ni delat på resterande egendom, skulle få ut mindre än vad hon har rätt till.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Angelica Kaijser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3574)
2021-01-26 Vem betalar kostnaderna för en hund efter skilsmässa?
2021-01-26 Om jag säljer enskild egendom, är pengarna som försäljningen genererar också enskild egendom?
2021-01-26 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-24 Fråga rörande formulering i framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88495)