Min fru står som registrerad ägare på ett fordon, men jag har betalt det med enskilda medel. Vem äger bilen?

2020-03-10 i Bodelning
FRÅGA
Minn fru flyttade till demensboende 2013. 2 av 3 döttrar har anordnat med förvaltare med start 2017.Jag köpte 2009 en bil med i dag värdet 24 – 28 Kkr till min fru. Jag kan visa med kopior på utdrag ur betalningskedjan, att betalning gjordes från min enskilda egendom aktiedepån. Eftersom min fru skulle använda bilen står hon som ägare i bilregistret. Jag har skrivit en Trasseldagbok om hennes utveckling, så här står det bl.a.:Om det skulle visa sig att inregistreringen avgör ägarskapet, så hände följande när vi hämtade bilen, en automat Toyota. Jag säger till X gå in i bilen och kör iväg. Hon hoppade in, men sa. "Det är i andra benet jag har ont så den här bilen vill jag inte ha, eftersom jag inte har nytta av automatväxlingen".Kanske en intressant juridisk fråga, vems är bilen? Jag köpte bilen med medel från min enskilda egendom, aktiedepån. Hon ville inte ha den. Det hör även till saken att trots att jag senare försökte, begrep hon sig inte på hur man skötte start och automatväxel. Hon hade redan då blivit för sjuk. Ytterligare kanske två år fick hon köra sin gamla, som inköpts 2001, innan hon inte kunde köra bil längre. Hon har aldrig kört bilen.Ytterligare en juridisk aspekt på äganderätten är att hon aldrig haft bilens nycklar i sitt ägo.Det skall även påpekas att full juridisk kamp råder mellan mig och förvaltaren eftersom min fru har skulder till mig. Bl.a. reverser som jurist hos er, har inlämnat till TR. Dessutom är min fru skyldig mig 310 Kkr för investeringar i den gemensamägda fastigheten, så jag menar att förvaltaren, om det är giftorättsgods kan dra av 14 Kkr från skulderna?Min fråga till Lawline, vems är bilen?Anledningen till frågan är att förvaltaren har avställt bilen, som finns hos mig, där den alltid har stått för användning. Om det ur juridisk synvinkel visar sig att bilen är min, så har förvaltaren gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande, men det är en annan fråga att ta tag i.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inom svensk rätt finns det en distinktion mellan registrerad ägare till ett fordon och den civilrättsliga ägaren av detsamma. Det innebär att bara för att en person står registrerad i bilregistret för ett fordon behöver det inte innebära att vederbörande civilrättsligt är ägare till fordonet.

För att exemplifiera det; antag att X ska sälja en bil till köparen Y. X säljer bilen till Y den 1 januari 2020. Samma dag skickas anmälan om ägarbyte till Transportstyrelsen. På grund av långsam postgång kommer ägarbytet Transportstyrelsen till handa först den 3 januari och registreringen ändras. Y är civilrättslig ägare av fordonet från den 1 januari eftersom det var då parterna kom överens och skrev kontrakt. Den 1-3 januari är således Y civilrättslig ägare, även om det är X som står som registrerad ägare.

I ditt fall kan det, utifrån den information jag har i fallet, argumenteras för att det är du som är civilrättslig ägare av fordonet, trots att din hustru står som registrerad ägare. Det kan även åtminstone argumenteras för att fordonet är din enskilda egendom då enskild egendom även är sådant som trätt i stället för annan enskild egendom (jfr 7 kap. 2 § p6 äktenskapsbalken).

Det problem du eventuellt må stöta på är att du ska kunna visa att du är civilrättslig ägare av fordonet. Enligt praxis åläggs bevisbördan för att uppgifterna i vägtrafikregistret inte återspeglar det verkliga ägarförhållandet den som påstår det, i förevarande fall du. Du måste alltså kunna bevisa att du är civilrättslig ägare trots att din fru står registrerad för fordonet (jfr RH 2015:24). Att din hustru står registrerad för fordonet talar för att hon även är civilrättslig ägare, även om registreringen inte är avgörande. I exemplet ovan (där X sålde en bil till Y) är det förhållandevis lätt att styrka vem som är civilrättslig ägare genom att hänvisa till ett daterat köpeavtal mellan parterna. Sådan bevisning har du inte såvitt jag förstår.

Sammanfattningsvis kan det argumenteras för att du är civilrättslig ägare av fordonet, inte din hustru. Som jag förstår det utgör bilen substitut för enskild egendom varför det även kan argumenteras för att bilen är din enskilda egendom. Om du inte kan bevisa att du är civilrättslig ägare till fordonet och att det är din enskilda egendom, kommer fordonet som utgångspunkt att utgöra giftorättsgods (under förutsättning att ni inte har ett äktenskapsförord som gör all egendom ni äger till enskild egendom). Huruvida du kan dra av 14.000 kronor från skulderna kan jag tyvärr inte besvara utan närmre insyn i er ekonomi. Om bilen utgör giftorättsgods ska den däremot ingå i bodelningen. Räknas din hustru som ägare ska den ingå bland hennes tillgångar när era andelar beräknas.

Som jag förstår din fråga har du tidigare varit i kontakt med våra jurister. Om du behöver fortsatt hjälp även avseende fordonet är du varmt välkommen att återkomma till mig så slussar jag ditt ärende vidare till en av mina kollegor på juristbyrån och du får ett kostnadsförslag och kan välja att gå vidare. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84375)