Min fru har avlyssnat mig, vad ska jag göra?

FRÅGA
Hej! Jag upptäckte alldeles nyligen att min fru olovligen avlyssnat på mig i bilen i minst 6 år, olovligen eftersom hon själv inte deltar i samtalen som spelas in eller ens närvarar. Hon gjorde det via en elektronisk apparat, vet inte vad det heter som hon satte fast på backspegeln. Jag har inte gjort så och barnen är för små för att förstå sig på sånt. Men det finns bevis. Sådan apparat följer inte med bilen när man köper den. Vi köpte vår bil 2014 och jag kommer ihåg att det var något skumt på backspegeln redan då, därför säger jag att hon tjuvlyssnat i 6 år.Förutom det utövar hon också psykiskt våld mot mig och våra gemensamma barn, ibland har hon även slagit de. Utifrån hennes språk till mig så misstänker jag att hon även olovligen avlyssnar oss här hemma också, men det är inget som hon erkänner trots flera försök till dialog. Jag undrar därför vilken väg ni tycker jag borde välja härnäst. Jag vill i alla fall kalla hit polisen så de kan undersöka ifall hon avlyssnar på oss hemma, men jag vet inte om man behöver polisanmäla min fru först för att de ska komma hit eller kan jag kalla hit de oavsett? Ifall polisen hittar avlyssnande apparater hemma, kommer de att själva polisanmäla saken oavsett om jag säger det eller inte?Vilka brott kan ni bedöma här att hon gjort sig skyldig till?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brott din fru kan ha begått enligt din beskrivning, och därefter ge råd om vad du kan göra nu.

Vilka brott kan din fru ha begått?

Olovlig avlyssning

Olovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brottsbalken (här). Olovlig avlyssning innebär att man olovligen (dvs. utan tillåtelse) med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.

Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel. Om man själv deltar i ett samtal är det inte olagligt att spela in samtalet, vilket framgår om man tolkar lagtexten e contrario (motsatsvis), då det står att det är förbjudet att spela in samtal mellan andra som man själv inte deltar i.

Om din fru avlyssnar och/eller spelar in dig i bilen och i hemmet när hon själv inte är med och använder ett tekniskt hjälpmedel för detta, så kan hon ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning.

Misshandel

Misshandel regleras i 3 kap 5 § Brottsbalken (här). Misshandel innebär att man tillfogar en annan människa kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd.

Grov fridskränkning

Grov fridskränkning regleras i 4 kap 4 a § 1 st Brottsbalken (här). Grov fridskränkning innebär att en person har begått upprepade brottsliga gärningar mot en närstående eller tidigare närstående person. Ett exempel är att om man har misshandlat eller ofredat en närstående upprepade gånger kan det anses vara grov fridskränkning.

Om grov fridskränkning begås av en man mot en kvinna som han lever tillsammans med eller har levt tillsammans med, aktualiseras brottet grov kvinnofridskränkning, se 4 kap 4 a § 2 st Brottsbalken (här).

Eftersom du skriver att din fru har misshandlat dig och barnen (både psykiskt och fysiskt) vid flera tillfällen kan hon alltså ha gjort sig skyldig till grov fridskränkning.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du snarast kontaktar polisen för vidare rådgivning. Ring 112 om det är ett pågående brott, annars ska du ringa 114 14 för att komma i kontakt med polisen om det inte rör ett pågående brott.

Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?