Min dotter har varit gift med en tysk i 15 år, ska tysk eller svensk lag tillämpas i skilsmässan?

2019-05-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min dotter har varit gift med en Tysk i 15 år. Dom har 3 gemensamma barn. Hon har varit hemmafru. Dom har bott i Tyskland men hon flyttade hem till Sverige med barnen i höstas. Nu skall dom skiljas. Det är han som vill skiljas. Kan skilsmässan genomföras i Tyskland. I Tyskland får hon mycket bättre villkor än i Sverige!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Eftersom din dotter är gift med en tysk medborgare gäller internationella privaträttsliga regler. Den lag som är tillämplig på frågor om bland annat makars förmögenhetsförhållanden när det finns anknytning till en främmande stat är lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden, LIMF.

Lagen reglerar bland annat vilket lands lag som ska tillämpas vid bodelningen. Om din dotter och hennes make avtalat om att ett visst lands lag ska gälla, ska så ske (jfr 3 § LIMF). I ditt fall framkommer inte att de avtalat om att visst lands lag ska gälla varför då i stället lagen i den stat makarna tog sin hemvist när de gifte sig gäller (4 § första stycket LIMF). Om båda makarna därefter tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där minst två år, tillämpas i stället den statens lag (4 § andra stycket LIMF).

I din dotters fall innebär det att om hon och hennes make inte avtalat eller avtalar annat, ska tysk lag tillämpas om de tog sin hemvist i Tyskland när de gifte sig. Även för det fall att de inte direkt bosatte sig i Tyskland utan först flyttade dit en bit in i äktenskapet ska ändå tysk lag tillämpas, så länge de varit bosatta där minst två år. Som jag förstår din fråga har din dotter och hennes make varit gifta och boende i Tyskland ungefär de senaste 15 åren, varför tysk lag ska tillämpas så länge de inte kommer överens om annat.

Om något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (904)
2020-05-31 Vad kan konsekvenserna bli om en utländsk skilsmässa inte blir registrerad i den svenska folkbokföringen?
2020-05-30 Vem har rätt till bostad vid skilsmässa?
2020-05-28 Hur egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad
2020-05-24 Kan man gifta om sig med samma person efter äktenskapsskillnad?

Alla besvarade frågor (80636)