FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 21/05/2018

Min arbetsgivare mobbar mig, vad kan jag göra?

Hej!

Jag har haft en konflikt med min arbetsgivare i flera år. H#n har indirekt medverkat till mobbning och kränkande särbehandling samt förtalat mig och genom lögn försökt bryta ett ingånget avtal.

Kan jag anmäla vederbörande? Kan jag stämma personen ifråga?

Det är inte en fråga om att jag anser mig ha kränkts, det är fakta som kan intygas av flertalet kollegor, facket mm. Det har gett mig hälsoproblem, sömnproblem, panikångest, självmordstankar mm men jag har inte sökt hjälp för det eftersom jag undviker sjukvården i mesta möjliga mån.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beklagar verkligen hur du blivit behandlad på din arbetsplats! Det framgår av bland annat 1 kap 1 §, 2 kap 1 § och 6 kap 1 § arbetsmiljölagen (AML) att arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder samt förebygga att den anställde inte utsätts för mobbing eller trakasserier på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska alltså kunna garantera den anställde en god miljö på arbetsplatsen.

Med tanke på att det faktiskt är din arbetsgivare som mobbar dig så har h#n brustit i sin skyldighet. För att få hjälp med att åtgärda mobbingen så bör man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen. Denne ska synliggöra ohälsan på arbetsplatsen samt kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder, 6 kap 4 samt 6a § AML. Om du inte har något skyddsombud på arbetsplatsen ska du kontakta ditt fackförbund.

Polisanmälan

Om du inte kan få hjälp hos skyddsombudet eller fackförbundet kan du göra en polisanmälan. Polisanmälan kan du göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414.

Beroende på vad mobbningen/ trakasserierna handlar om kan det exempelvis annat vara ett ofredande, förtal eller förolämpning.

Ofredande kan omfatta många olika beteendet, så som knuffar och sätta krokben etc, 4 kap 7 § brottsbalken BrB.

Förtal kan exempelvis vara att någon säger något klandervärt eller sprider rykten. Det krävs då att uppgifterna har en viss spridning, exempelvis att arbetsgivare sprider elaka rykten om dig på arbetsplatsen, 5 kap 1 § BrB.

Förolämpning är också när någon säger något klandervärt eller falskt om dig men då räcker det att uppgiften sägs direkt till dig och kräver ingen spridning, 5 kap 3 § BrB.

Brotten förtal och förolämpning är så kallade "målsägandebrott" och innebär att som huvudregel är du själv som måste driva processen vilket kan vara betungande. Det betyder att man själv måste väcka talan och eventuellt bekosta och driva en rättsprocess i domstol, 5 kap 5 § BrB. För hjälp med en sådan process bör ni kontakta ett juridiskt ombud, se HÄR. Dock kan åklagare i vissa fall välja att själva driva processen.

Sammantaget…

För det första bör du tala med din arbetsgivare om saken. Jag förstår om du gjort detta tidigare och det inte leder till någon förbättring.

För det andra bör du kontakta ditt skyddsombud eller fackförbund.

För det tredje bör du kontakta polisen och upprätta en polisanmälan. Tänk om att spara alla möjliga bevis för att lättare kunna driva en process och i slutändan få en rättegång.


Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Frida LarssonRådgivare