Mildare straff vid rädsla

2016-10-26 i Påföljder
FRÅGA
Finns det en möjlighet att ett straff blir mildare om gärningsmannen begår det med rädsla? Ex: Vid nödvärnsexcess.
SVAR

För att kort svara på din fråga säger jag ja. Om en gärningsman gör en brottslig handling vid ex. rädsla kan denna få ett mildare straff eller till och med gå fri från ansvar. Jag lämnar nedan en längre förklaring till varför det är på detta vis.

Nödvärn och nödvärnsexcess:

Innan vi går in på mildare straff måste jag förklara nödvärn och nödvärnsexcess. Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) (här). Om det exempel finns ett överhängande brottsligt angrepp på en person har denne rätt att försvara sig. Exempel på detta är att freda sig mot ett gäng som slår mot en. Om den angripna personen använder våld som medel för att freda sig kan denne använda det våldet som krävs så länge det inte är uppenbart oförsvarligt. Denna bedömning görs objektivt av domstolen. Om personen har fredat sig genom våld och detta inte är uppenbart oförsvarligt så ska denna gå fri från ansvar enligt 24 kap. 1 § BrB (här).

Om den angripna personen ovan använder mer våld och det framstår som uppenbarligen oförsvarligt kan denna person ändå gå fri från ansvar om denne svårligen kunde besinna sig. Detta är vad man kallar nödvärnsexcess och stadgas i 24 kap. 6 § BrB (här). Denna bedömning ska ske med utgångspunkt i hur situationen tedde sig för gärningsmannen. Denna regel kan användas då den angripne känner rädsla. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 1990 s. 210 där en man från Etiopien skadade en annan man med en tapetkniv. Orsaken var att denne kände en rädsla när ett ungdomsgäng förföljde honom och ropade kränkande tillmälen. Han gick således fri från ansvar då han svårligen kunde besinna sig.

Mildare straff:

Om det är så att en persons handling vid rädsla inte kvalificerar sig till nödvärn eller nödvärnsexcess kan denne när straff ska bestämmas få ett mildare straff. Detta framgår av 29 kap 3 § 5 punkten BrB (här). Detta menas att gärningsmannen befinner sig i en nödvärnssituation men handlingen är uppenbart oförsvarlig och denne kunde besinna sig. Mig veterligen har inte detta prövats i domstol med just rädsla men om vi antar att personen från det rättsfallet ovan istället skulle döda personen med tapetkniven skulle utfallet då kunna bli att handlingen var uppenbar oförsvarlig och att han kunde besinna sig. Då går han såeledes inte fri från ansvar och kan han bli dömd för exempelvis dråp, men straffet kan bli mildare i och med att han gjorde det genom en rädsla.

Hur mycket mildare straffet blir kan jag inte uttala mig om eftersom det är fler omständigheter som beaktas vid påföljdsbestämmelsen. Ett exempel på detta är rättsfallet NJA 2005 s 237 där en person blev dömd för dråp. Han hade varit i en nödvärnsituation men det kunde inte ursäktas då han bland annat höll personen fem gånger och således menade domstolen att han heller inte kunde gå fri genom nödvärnsexcess. Han blev dömd till fängelse i 2 år med beaktande av att han just hade varit i en nödvärnsiutation. Dock beaktades även hans unga ålder på 19 år som en förmildrande omständighet. Med anledning av dessa två anledningar blev det ett väldigt lågt straff med tanke på att dråp enligt 3 kap. 2 § BrB (här) är lägst 6 års fängelse.

Som du ser är det svårt att veta exakt hur milt straffet kan bli eftersom i de rättsfall som den juridiska litteraturen tar upp finns det även andra förmildrande omständigheter.

Sammanfattning:

Om en person befinner sig i en nödvärnssituation och handlar uppenbart oförsvarligt samt inte kan hävda nödvärnsexcess då denne kunde besinna sig kan personen få ett mildare straff. Detta kan appliceras på om en person gör ett brott i rädsla. Lagbestämmelsen för det mildare straffet hittar du i 29 kap 3 § 5 punkten BrB (här).

Hoppas detta svar gav klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1351)
2020-10-29 Riskerar jag fängelse om jag begår ett nytt brott under min prövotid?
2020-10-28 Vad kan jag räkna med för straff för drograttfylleri och brott mot knivlagen?
2020-10-27 När gallras kombinerad påföljd ur belastningsregistret?
2020-10-26 Syns en utländsk dom i svenskt belastningsregister?

Alla besvarade frågor (85609)