medverkan till brott genom råd för inskaffande av pistol

2021-01-31 i Påföljder
FRÅGA
Hej. En person erbjuder mig pengar för att ta fram ett sätt för denne att importera en elpistol till Sverige via DarkWeb.Om jag skulle hitta detta och skicka personen en länk eller på ett annat sätt beskriver hur han tar sig till denna marknadsplats för honom att köpa och importera en elpistol, gör jag mig då skyldig till brott?
SVAR

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad för typ av brott som kan bli aktuella om du berättar för en person hur denna köper in en pistol via Dark webb till Sverige. Vi vänder oss till Brottsbalken (BrB) för att svara på detta.

Medverkan till brott = Om pistolen används för att begå ett brott kan ditt införande anses vara medverkande till brott. Regleras i 23:4 BrB, medverkan till brott, den som har hjälp eller främjat gärningsmannen att begå ett brott. Man kan göra detta genom dåd (egen inblandning) eller råd (ger råd eller tips). Uppsåt och oaktsamhet kan appliceras. Denna bedömning sker endast utifrån individen.

I och med att detta du gör i detta fall är råd, vilket anses som medverkan till brott. Att importera vapen är också brott mot smuggellagen 3 §. I och med att ett brott begås direkt vid införandet av vapnet i landet, så blir du medverkande till brottet direkt vid beställning. Vid smuggling kan du därför få 2 år i fängelset, begås fler brott med vapnet så kan du få högre straff.

Hoppas att de var på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1531)
2021-06-13 Straffskalan när lägsta fängelsestraff saknas i brottsbeskrivningen
2021-06-11 Är man skyldig att förutom böter betala igen för det stulna beloppet?
2021-05-31 Rättspsykiatrisk vård - hur funkar det?
2021-05-31 Regler gällande p-skiva

Alla besvarade frågor (93078)