FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder20/07/2022

Medhjälp till grovt rån

Medhjälp till grovt rån 18 år vad kan få för straff.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Medhjälp till grovt rån straffskala

Rekvisiten för rån återfinns i brottsbalken 8 kap. 5 § BrB. Om våldet har varit livsfarligt, gärningen varit av särskilt farlig art eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada etc är faktorer som gör att rånet kan bedöms som grovt. Straffskalan för grovt rån är lägst fem år och högst 10 år. Medverkandeansvaret regleras i 23 kap. 4 § BrB.  Där stadgas att ansvar för ett brott ska ådömas inte bara den som utfört själva gärningen utan även den som "främjar gärningen med råd eller dåd". Det vill säga att man främjar gärningen psykiskt eller fysiskt.  Samma straffskala gäller för medhjälp som för gärningsmannen. Ugångspunkten är således att straffet blir någonstans mellan fem och tio år. Sedermera, bör det tilläggas att domstolen alltid gör en helhetsbedömning av brottet.  Straffvärdet kan sättas ned om någon av förutsättningarna i 23 kap. 3 § BrB föreligger. Till exempel om brottet är till följd av provokation. Men vanligare är istället att försvårande omständigheter förelegat och då kan straffvärdet höjas 23 kap. 2 §. Att personen i fråga är 18 år har ingen större betydelse eftersom det rör ett brott som har föreskrivet mer än ett år i straff, 29 kap. 7 § 3 st BrB.

 Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh, 


Melina PapadopoulosRådgivare