Meddela ändring av adress vid villkorlig dom

2019-05-11 i Påföljder
FRÅGA
Måste en person meddela ändring av adress,flyttning till polis om personen meddelats villkorlig dom/ har villkorlig dom.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga restriktioner avseende bostadsort om du har dömts till villkorlig dom. Detta betyder att du är fri att flytta vart du vill.

En person som döms till villkorlig dom har en så kallad prövotid på två år i enlighet med 27 kap. 3 § brottsbalken (BrB). Under denna tidsperiod ställs krav på att den dömde är skötsam samt att denne efter förmåga försöker att livnära sig själv, vilket framgår av 27 kap. 4 § BrB. Det finns ingen som särskilt kontrollerar att den som dömts till villkorlig dom sköter sig. På så sätt verkar det inte aktuellt att du behöver meddela ändring av adress till polis.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1043)
2019-07-15 Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?
2019-07-12 Gemensam straffskala, ungdomsrabatt och presumtion mot fängelse för unga
2019-07-06 Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?
2019-07-06 Att få en "varning" inget straff

Alla besvarade frågor (71226)