Måste vittnen veta att de undertecknar ett testamente?

Det finns ett testamente som är upprättat. På testamentet står det " mot uppvisande av giltigt legitimation" om de som bevittnat inte sett något legitimation inte heller vet att det är ett testamentet som de bevittnat en namnteckning på. Gäller då detta testamente ?

Tacksam för svar !

Hälsningar Agneta

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkraven för ett testamente är något av de högst ställda inom all juridik. Anledningen till detta är just att vi inte kan fastställa testatorns vilja efter dennes bortgång, och vi vill därför säkerställa att det vi vet i och med testamentet, är sant.

Att testamentsvittnena inte sett någon giltig legitimation är inte en del av formkravet och är därför inte avgörande här. Däremot, är det så att den som, i egenskap av vittne, undertecknar testamente måste veta att det är ett testamente de undertecknar. De behöver inte veta vad som står i själva testamentet, och testatorn har rätt att dölja detta, men de måste veta att det de bevittnar är ett testamente och måste underteckna testamentet i vad som kallas för ”samtidig närvaro”. Det betyder att de måste vara i samma rum och skriva på efterföljande varandra. I ett rättsfall från Högsta Domstolen, NJA 1978 s. 189, hade vittnena varit i olika rum när de undertecknade vilket inte ansågs vara ”samtidig närvaro” och testamentet förklarades ogiltigt.

Har vittnena inte vetat vad de signerade, är i sådana fall testamentet ogiltigt. Om testamentet är bevittnat, är det den som vill klandra det som har bevisbördan för att något av vittnena inte visste om att det var ett testamente de undertecknat.

Hoppas du fått svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på www.lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Anonym AnonymRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”