Måste vittnen till testamente vara svenskar?

Jag bor i Bangkok och har sedan tidigare testamente med svenska vittnen.

Nu behöver jag revidera eller skriva nytt testamente, behövs svenska vittnen eller funkar det med utlänska?

Tack.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Måste vittnen vara svenska?

Det finns inget krav på att vittnena måste ha visst medborgarskap eller att dom måste vara bosatta i Sverige. Det är alltså inga problem att använda exempelvis thailändska vittnen. De krav som gäller är att vittnena måste vara minst 15 år gamla, de får inte lida av en psykisk störning och vittnena får inte vara närstående till dig som skriver testamentet. Inte heller den som ska ha rätt att ärva enligt testamentet eller någon till honom eller henne närstående får vittna. Vittnena måste vara medvetna om att dom bevittnar upprättandet av ett testamente, men dom måste inte känna till testamentets exakta innehåll. (För regler om testamente se 10 kap. ärvdabalken).

Skriv ett vittnesintyg

En del av tanken med att testamenten ska bevittnas är att underlätta bevisfrågor om det blir tvist om ett testamente efter att någon har avlidit. Om man använt utländska vittnen kan det i en sådan situation eventuellt bli problematiskt att få tag på dessa vittnen. Ett enkelt sätt att kringgå detta problem är att vittnena skriver ett så kallat vittnesintyg. Detta har en mycket stark bevisverkan för att testamentet är giltigt. Ett vittnesintyg görs genom att vittnet intygar skriftligen på testamentet att denne har bevittnat upprättandet av testamentet. Förutom sin underskrift så ska vittnet intyga att denne är medveten om att denne har bevittnat ett testamente, att detta skett i närvaro av två vittnen, och att denne har bevittnat testamentsgivarens underskrift på testamentet. Det är även lämpligt att intyga vilken plats och vilket datum detta har skett på. Ju tydligare vittnesintyget är desto bättre.

Det kan tilläggas att det heller inte finns något krav på att det ska ske på svenska, ett vittnesintyg på exempelvis engelska går lika bra.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”