Måste vittne ange sitt personnummer i testamente?

2018-11-10 i Testamente
FRÅGA
Hej! Måste vittnena som jag anlitat till mitt testamente uppge sina person nummer?Hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att två vittnen undertecknar handlingen med sina namn, 10 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 10 kap 2 § gäller även att vittnena förutom namnteckning ska ange sitt yrke och bostadsadress. Bestämmelsen finns till för att underlätta en identifiering av vittnet, även om testamentet är giltigt utan informationen. På samma sätt rekommenderas det att vittnet skriver ut sitt personnummer, även om det inte är något som uttryckligen framgår av lagtexten.

Det finns alltså inget krav på att dina vittnens personnummer ska framgå av testamentet, dock rekommenderas det, inte minst för att underlätta i en eventuell framtida tvist eller för att höja testamentets tillförlitlighet i bevishänseende.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2085)
2019-03-22 Vad är det för skillnad mellan att godkänna, ta del av och att godkänna ett testamente med förbehåll för sin laglott?
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente

Alla besvarade frågor (66968)